درباره دانشکده


معرفی دانشکده پیراپزشکی سال94-93

تاریخچه  دانشکده پیراپزشکی:

آموزشکده پیراپزشکی زاهدان به صورت مستقل از تیر ماه 1369 با وجود سه رشته کاردانی، علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی، هوشبری در ساختمان استیجاری واقع در خیابان مولوی شروع به کار کرد که این سه رشته از زمان تاسیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1365 لغایت تیر ماه 1369 در دانشکده پزشکی قرار داشته است. در مهر ماه 1371 رشته کارشناسی فیزیوتراپی با تعداد 17 نفر دانشجوی روزانه و 7 نفر دانشجوی شبانه به آموزشکده اضافه و نام آن به دانشکده تغییر یافت. در مهر ماه 1373 تعداد 20 نفر دانشجوی شبانه در رشته کارشناسی بینایی سنجی به صورت آزمون داخلی پذیرش گردیدند.

از مهر ماه 1375 رشته کارشناسی بینایی سنجی،مهر ماه 1379 رشته کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، بهمن ماه 1380 رشته کاردانی مدارک پزشکی مهر ماه 1386 رشته کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی و هوشبری و از مهر ماه 1387 بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقاطع کاردانی رشته های علوم آزمایشگاهی هوشبری و رادیولوژی به کارشناسی تبدیل گردیدند.

رشته های گفتار درمانی و شنوایی شناسی در مقطع کارشناسی از مهر 88 به رشته های این دانشکده اضافه شد و در رشته کاردانی مدارک پزشکی نیز آخرین گروه دانشجویان در بهمن ماه 87 پذیرش گردیدند که این رشته تغییر نام و مقطع داده و از بهمن 88 با عنوان رشته کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت (HIT) برای اولین دوره دانشجو پذیرش نموده است.

دانشکده پیراپزشکی در سال 1371 به ساختمان استیجاری واقع درتقاطع خیابان طالقانی و مصطفی خمینی منتقل گردیده، از سال 1377 در مجموعه دانشکده پزشکی واقع در میدان مشاهیر و از فروردین سال 1386 این دانشکده در پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان واقع گردیده است.

دانشکده علوم توانبخشی پس از اخذ مجوز تاسیس از شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی در تاریخ 2/12/88 فعالیت خود را با داشتن رشته های فیزیوتراپی، بینایی سنجی، شنوایی شناسی و گفتار درمانی آغاز و به صورت مستقل شروع بکار نمود. هم اکنون دانشکده پیراپزشکی دارای رشته های علوم آزمایشگاهی، هوشبری ،کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، تکنولوژی پرتوشناسی و فناوری اطلاع سلامت در مقطع کارشناسی پیوسته و رشته های هوشبری و علوم آزمایشگاهی در مقطع کارشناسی ناپیوسته می باشد.

مجوز پذیرش دانشجو در دوره شبانه مقطع ناپیوسته کارشناسی رشته هوشبری و علوم آزمایشگاهی از نیمسال دوم 91-90 به این دانشکده داده شده است.آزمایشگاه های آموزشی علوم پایه پزشکی که شامل آزمایشگاه شیمی و بیوشیمی، فیزیولوژی، ایمونولوژی، هماتولوژی، بافت شناسی، پاتولوژی و میکروب شناسی شامل (باکتری شناسی، انگل شناسی و قارچ شناسی)      می باشد قبلا زیر مجموعه این دانشکده بوده که در حال حاضر در دانشکده پزشکی قرار گرفته است.

مسئولین دانشکده پیراپزشکی

رئیس دانشکده:

آقای دکتر علیرضا نخعی دکترای تخصصی (PH .d)رشته بیوشیمی پزشکی

E-MAIL:Alireza-nakhaee@yahoo.com

تلفن و نمابر:33295712

معاون آموزشی دانشکده:

آقای دکتر محمد بکائیان،دکترای تخصصی (PH .d) رشته باکتری شناسی پزشکی

E-mail:BOKAEIAN-M@yahoo.com

تلفن و نمابر:33295712

معاون پژوهشی دانشکده:

تلفن: 33295712

آقای دکتر رامین سراوانی ، دکترای تخصصی بیوشیمی پزشکی

E-MAIL:saravaniramin@yahoo.com


 

رشته کارشناسی فناوری اطلاعات

Health Information Technology

مشخصات کلی رشته:

 رشته فناوری اطلاعات سلامت به تربیت افراد کار آزموده ای می پردازد که بتواند تصدی و مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت که مشتمل بر جمع آوری و پردازش داده ها و بازیابی اطلاعات، تحلیل شاخصهای بهداشتی، مشارکت در کارشناسی، طراحی و پیاده سازی نظام (HIT) می باشد را به عهده گرفته و صرف نظر از سن، جنس، رنگ، نژاد، فرهنگ و مذهب بیماران در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات بهداشتی درمانی گام برداشته و جهت ارتقاء کیفیت درمان و دفاع از حقوق بیماران با تاکید بر محرمانگی اطلاعات، مراقبت بهداشتی ایشان را به نحو مطلوب سازماندهی و مدیریت نمایند. در این راستا به انجام پژوهش های کاربردی در حوزه سیستم های اطلاعاتی بهداشت و درمان و مشارکت در طراحی و جمع آوری اطلاعات پژوهشی در این حوزه نیز همت می گمارد.

            


  اعضا هیئت علمی رشته کارشناسی فن آوری اطلاعات سلامت

2

دکترافسانه کریمی

مدیر گروه

دکتری تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات سلامت

رتبه علمی استادیار

4

دکترجهان پور علی پور

 عضو هیئت علمی

کارشناس ارشد مدارک پزشکی

استادیار

5

آقای علی علی آبادی

عضو هیئت علمی

کارشناس ارشد مدارک پزشکی

استادیار اولین نوبت پذیرش از طریق کنکور سراسری 16 دانشجو در بهمن ماه 

تذکرات مهم : 1- دانشجویانی که در آزمون ورودی دانشگاه حد نصاب نمره دروس زبان انگلیسی را کسب ننموده اند موظف به گذراندن درس زبان پیش دانشگاهی هستند.2 - رعایت پیش نیاز ها الزامی است، در غیر اینصورت عواقب امر به عهده دانشجو است3- دانشجویان حق انتخاب واحد خارج از برنامه خود را ندارد  


برنامه ارائه دروس گروه فن آوری اطلاعات سلامت(مقطع کارشناسی پیوسته)

ترم 4

ترم 3

ترم 2

ترم 1

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

20

2

(2)ITزبان اختصاصی

29

14

5/0+5/1

سیستم های طبقه بندی بیماریهاواقدامات پزشکی2

19

1و2

2

عوامل بیماری زا وبیماریهای عفونی

11

-

2

فیزیو لوژی

1

22

2

آمار حیاتی استنباطی

30

15

2

(1)  ITزبان اختصاصی

20

6

2

مدیریت اطلاعات سلامت 2

12

-

2

آناتومی

2

11

2

بیماری شناسی اختصاصی2

31

12

2

کیفیت داده ها و سیستم اطلاعات سلامت

21

5

2

مبانی حسابداری واقتصاد سلامت

13

-

2

اصطلاحات پزشکی

3

25

2

فن آوری اطلاعات سلامت3

32

-

2

آمار حیاتی توصیفی

22

3

5/0+5/1

سیستم های طبقه بندی بیماریها واقدامات پزشکی 1

14

-

2

مبانی اپیدمیولوژی

4

-

3

روش تحقیق

33

11

2

بیماری شناسی اختصاصی1

23

10

3

زبان عمومی

15

-

2

ریاضیات

5

19

1+1

سیستم های طبقه بندی و نامگذاری تخصصی بین المللی

34

-

1+1

شبکه کامپیوتر و امنیت سیستم ها

24

8

2+2

ساختمان داده ها  وبرنامه نویسی کامپیوتر

16

-

2

مدیریت اطلاعات سلامت1

6

21

2

پرونده الکترونیک سلامت

35

17

2

فن آوری اطلاعات سلامت2

25

-

1+2

فن آوری اطلاعات سلامت 1

17

-

2

اندیشه اسلامی  1

 

7

-

2

تفسیر موضوعی قرآن

36

-

2

داروشناسی

26

7

2

اندیشه اسلامی 2

18

-

1+1

آشنایی با سیستمهای عامل و برنامه های کاربردی

8

-

5/0+  5/0

کمکهای اولیه

37

-

2

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

27

 

 

 

 

-

2

اصول مدیریت

9

 

2

بیمه و نظام های پرداخت در نظام سلامت

38

-

2

آیین زندگی

28

 

 

 

 

-

2

زبان پیش دانشگاهی

10

 

20

جمع

 

20

جمع

 

20

جمع

 

20

جمع

ترم 7

ترم 6

ترم 5

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

-

2

انقلاب اسلامی ایران

59

-

1

مدیریت منابع اطلاعاتی سلامت

49

32

2

انفورماتیک سلامت 1

39

-

4

کار آموزی در عرصه (2)

60

-

2

مدیریت فن آوری در حوزه سلامت

50

11

2

بیماری شناسی اختصاصی 3

40

-

4

کار آموزی در عرصه (3)

61

39

2

انفورماتیک سلامت 2

51

22و 30 و 5

5/0+5/1

شاخص ها و تحلیل داده های بهداشتی

41

-

4

کار آموزی در عرصه (4)

62

42

1+1

(2) HIM زبان اختصاصی

 

52

-

1+1

(1)  HIM زبان اختصاصی

 

42

-

1

اخلاق حرفه ای

63

-

2

دانش خانواده و جمعیت

53

-

2

مدیریت بخش فن آوری اطلاعات سلامت

43

 

 

 

 

46

1

تربیت بدنی 2

54

33

2+1

پروژه  تحقیق

 

44

 

 

 

 

-

2

اصول مدیریت فردی و محیط کار

55

19

1+1

کدگذاری مرگ و میرها

45

 

 

 

 

-

3

فارسی عمومی

56

-

1

تربیت بدنی 1

46

 

 

 

 

-

1

مدیریت اطلاعات سلامت در بحران

57

-

2

تاریخ تمدن و فرهنگ اسلام و ایران

47

 

 

 

 

-

4

کارآموزی در عرصه(1)

58

-

2

آشنایی باساختار و برنامه های نظام سلامت در ایران

48

 

15

جمع

 

20

جمع

 

20

جمع

                                                   

 

 

 

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

Laboratory . Sciences (B.SC)

مشخصات کلی

رشته کارشناسی پیوسته و ناپیوسته علوم آزمایشگاهی شاخه ای از علوم پزشکی است که دانش آموختگان آن طی دوره آموزشی،علوم مربوط به تشخیص پزشکی را فرا گرفته تا بررسی آزمایشگاهی خون، دیگر معاینات و انساج بدن انسان طبق اصول علمی و روش های رایج تحت نظر کارشناسان ارشد و متخصصین مربوطه، به پزشکان در تشخیص بیماری، پیگیری درمان و حفظ سلامت افراد جامعه زیر نظر پاتولوژیست یا متخصص علوم آزمایشگاهی یاری می نمایند. اطلاعات و نتایج بدست آمده از این آزمایشات پزشک را در تشخیص بیماری، روند درمان و حفظ سلامت افراد جامعه یاری می دهد.

 


معرفی اعضای هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی

آقای دکتر سروش دبیری

مدیریت گروه

دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی

رتبه علمی مربی

آقای دکتر محمد بکائیان

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی باکتری شناسی

رتبه علمی استادیار

آقای ناصر کیخا

عضو هیئت علمی

کارشناسی ارشد قارچ شناسی

رتبه علمی استادیاربرنامه ارائه دروس گروه علوم آزمایشگاهی ( مقطع کارشناسی پیوسته)


ترم 4

ترم 3

ترم 2

ترم 1

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

-

2

تفسیر موضوعی قرآن

22

-

2

بهداشت عمومی

15

6

3

زبان عمومی

8

-

1+2

فیزیک عمومی

1

-

2

آمار حیاتی

23

-

2

اخلاق اسلامی

16

4

1+1

بافت شناسی

9

-

3

فارسی

2

18

1+2

انگل شناسی 2

24

-

2

متون انگلیسی و ترمینولوژی پزشکی

17

1

2

فیزیک حیاتی

10

-

1+2

زیست شناسی سلولی و مولکولی

3

11

2+3

ایمنی شناسی پزشکی

25

3

1+2

انگل شناسی 1

18

3

1+2

فیزیولوژی

11

-

1+2

آناتومی

4

9

1+2

آسیب شناسی عمومی

26

3

1+2

میکروب شناسی

19

-

2

کامیپیوتر

12

-

2

اندیشه اسلامی 1

5

21

1+2

بیوشیمی پزشکی 2

27

-

1

تربیت بدنی 1

20

5

2

اندیشه اسلامی 2

13

-

2

زبان پیش دانشگاهی

6

 

 

 

28

14

1+3

بیوشیمی پزشکی 1

21

7

1+3

بیوشیمی عمومی

14

-

1+2

شیمی عمومی

7

 

18

جمع

 

17

جمع

 

18

جمع

 

19

جمع

ترم 8

ترم 7

ترم 6

ترم 5

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

 

12

کارآموزی در عرصه

53

-

4

کارآموزی در عرصه

45

33

1+2

خون شناسی 2

37

-

2

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

29

 

 

 

54

21-37

2

آشنایی با بیماریهای داخلی

46

11-21

2

فارماکولوژی

38

-

2

روان شناسی عمومی

30

 

 

 

55

37-27

1

سمینار

47

27

1+1

هورمون شناسی

39

19

1+2

قارچ شناسی

31

 

 

 

56

40

1

اصول مدیریت و قوانین

48

25-43

1

اصول ایمنی و حفاظت

40

10-27

1

اصول قنی و نگهداری تجهیزات

32

 

 

 

57

37-27

1

روشهای کنترل کیفی در آزمایشگاه

49

ندارد

2

دانش خانواده و جمعیت

41

11

2+3

خون شناسی 1

33

 

 

 

58

25

1+2

ایمنو هماتولوژی

50

20

1

تربیت بدنی 2

42

3

1

ژنتیک پزشکی

34

 

 

 

59

38

1+1

سم شناسی

51

19

1+2

ویروس شناسی

43

19

1+3

باکتری شناسی پزشکی

35

 

 

 

60

-

2

تاریخ تمدن و فرهنگ اسلام ایران

52

-

2

انقلاب اسلامی ایران

44

-

5/0+5/0

کمک های اولیه

36

-

1

اخلاق حرفه ای

45

 

12

جمع

 

16

جمع

 

18

جمع

 

19

جمع

تذکرات مهم:

1- دانشجویانی که در آزمون ورودی دانشگاه حد نصاب نمره دروس زبان انگلیسی را کسب ننموده اند موظف به گذراندن درس زبان پیش دانشگاهی هستند .           23- رعایت پیش نیاز ها الزامی است، در غیر اینصورت عواقب امر به عهده دانشجو است.

3-  دانشجویان حق انتخاب واحد خارج از برنامه خود را ندارد

                                        


ترم 4

برنامه ارائه دروس گروه علوم آزمایشگاهی ( مقطع کارشناسی ناپیوسته دوره روزانه)

 ترم 3

ترم 2

ترم 1

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

-

12

کارآموزی در عرصه

31

-

1

روش های کنترل کیفی در آزمایشگاه بالینی

19

-

2+2

باکتری شناسی 2

10

-

2+2

بیوشیمی پزشکی 2

1

 

 

 

 

-

2

انقلاب اسلامی ایران

20

-

2

اندیشه اسلامی 2

11

-

1+2

ایمونولوژی 2

2

 

 

 

 

-

1

ژنتیک پزشکی

21

-

2

آمار حیاتی

12

-

1+2

انگل و حشره شناسی 2

3

 

 

 

 

-

1

تکنیک های آسیب شناسی

22

-

1+1

فارماکولوژی و سم شناسی

13

-

1+1

قارچ شناسی پزشکی 2

4

 

 

 

 

-

5/0+1

ویروس شناسی پزشکی

23

-

2

متون انگلیسی پزشکی

14

-

1

اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی

5

 

 

 

 

-

5/1+3

خون شناسی 2

24

-

1+1

انتقال خون 2

15

-

1

اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه

6

 

 

 

 

 

 

-

1+1

هورمون شناسی

25

-

2

فیزیک حیاتی

16

-

2

تفسیر موضوعی قرآن

7

 

 

 

 

 

-

1

سمینار

26

-

2

تاریخ تمدن و فرهنگ اسلام و ایران

17

-

2

زیست شناسی سلولی و مولکولی

8

 

 

 

 

 

-

1

تربیت بدنی2

27

-

2

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

18

-

2

بهداشت عمومی

9

-

1

اخلاق حرفه ای

28

-

5/0+5/0

کمکهای اولیه

29

 

2

دانش خانواده وجمعیت

30

 

12

جمع

 

19

جمع

 

20

جمع

 

20

جمع

تذکرات مهم:

1- انتخاب واحددرسی دانش خانواده وجمعیت جهت کلیه دانشجویان الزامی بوده ودرترم چهارم به همراه کارآموزی درعرصه بعدازاخذمجوزازشورای آموزشی دانشگاه انتخاب حداکثر6واحددرسی مجاز میباشد.

2- رعایت پیش نیاز ها الزامی است، در غیر اینصورت عواقب امر به عهده دانشجو است.    دانشجویان حق انتخاب واحد خارج از برنامه خود را ندارد. 

  

 

 

 برنامه ارائه دروس گروه علوم آزمایشگاهی ( مقطع کارشناسی ناپیوسته دوره شبانه)ترم 4

ترم 3

ترم 2

ترم 1

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

-

12

کارآموزی در عرصه

29

-

2

بهداشت عمومی

19

-

2+2

باکتری شناسی 2

9

-

2+2

بیوشیمی پزشکی 2

1

-

2

دانش خانواده و جمعیت

30

-

1

روش های کنترل کیفی

20

-

2

تفسیر موضوعی قرآن

10

-

1+2

ایمونولوژی 2

2

-

1

اخلاق حرفه ای

31

-

1

ژنتیک پزشکی

21

-

2

آمار حیاتی

11

-

1+2

انگل و حشره شناسی 2

3

-

5/0+5/0

کمکهای اولیه

32

-

1

تکنیک های آسیب شناسی

22

-

1+1

فارماکولوژی و سم شناسی

12

-

1+1

قارچ شناسی پزشکی 2

4

-

1

تربیت بدنی 2

33

-

5/1+3

خون شناسی 2

23

-

2

متون انگلیسی پزشکی

13

-

1

اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی

5

 

 

 

 

-

1+1

هورمون شناسی

24

-

2

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

14

-

1

اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه

6

 

 

 

 

 

 

-

1

سمینار

25

-

1+1

انتقال خون 2

15

-

2

اندیشه اسلامی 2

7

 

 

 

 

 

 

5/0+1

ویروس شناسی

26

-

2

فیزیک حیاتی

16

-

2

زیست شناسی سلولی و مولکولی

8

 

 

 

 

 

-

2

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

27

 

 

 

17

 

 

 

9

 

 

 

 

-

2

انقلاب اسلامی ایران

28

 

 

 

18

 

 

 

10

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

جمع

 

18

جمع

 

18

جمع

 

18

جمع

تذکرات مهم:

1- انتخاب واحددرسی دانش خانواده وجمعیت جهت کلیه دانشجویان الزامی بوده ودرترم چهارم به همراه کارآموزی درعرصه بعدازاخذمجوزازشورای آموزشی دانشگاه انتخاب حداکثر6واحددرسی مجاز میباشد.

2- رعایت پیش نیاز ها الزامی است، در غیر اینصورت عواقب امر به عهده دانشجو است.

دانشجویان حق انتخاب واحد خارج از برنامه خود را ندارد.

  

رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

Medical librarianship  (B.S.)


مشخصات کلی

هدف از تدریس دروس کتابداری در سطح کارشناسی آشنا ساختن دانشجویان با اهمیت نقش کتابخانه در گسترش فرهنگ و علوم و فنون در جامعه است به نحویکه آمادگی را جهت کار در انواع مختلف کتابخانه ها پیدا کنند و مهارت های لازم را در انجام این امور کسب نماید. برنامه دوره کارشناسی فارغ التحصیلان این سطح از رشته کتابداری را جهت انجام امور زیر آماده می نماید.

1-     اداره کتابخانه های عمومی و آموزشگاهی در شهرهای بزرگ استان ها

2-     اداره کتابخانه های تخصصی کوچک با توجه به زمینه موضوعی(غیر کتابداری)

3-      انجام امور فن و خدمات در کتابخانه های عمومی، دانشگاهی و تخصصی بزرگ زیر نظر متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی


معرفی اعضای هئیت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

آقای رضا حکیمی

مدیریت گروه

کارشناس ارشد کتابداری

رتبه علمی مربی

دکتر لیلا کیخا

عضو هیات علمی

دکتری تخصصی مدیریت فناوری و اطلاعات سلامت

استادیار

 

 

برنامه ارائه دروس گروه کتابداری و اطلاع رسانی ( مقطع کارشناسی پیوسته)

 


 

ترم 4

ترم 3

ترم 2

ترم 1

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

19

2

زبان انگلیسی و متون اختصاصی 2

28

-

2

زبان انگلیسی و متون اختصاصی 1

19

2

3

زبان انگلیسی عمومی

10

-

3

فارسی عمومی

1

20

2+1

سازماندهی دانش 3

29

11

2+1

سازمان دهی دانش 2

20

3

2+1

سازماندهی دانش 1

11

-

2

زبان پیش دانشگاهی

2

21

2

واژه پردازی 2

30

-

2

واژه پردازی 1

21

3

1+2

مجموعه سازی: انتخاب،سفارش و تهیه

12

-

3

کتابخانه و کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

3

22

1+1

مرجع شناسی تخصصی علوم و فنون

31

13

1+1

مرجع شناسی لاتین

22

-

1+1

مرجع شناسی عمومی فارسی

13

-

2

روانشناسی اجتماعی عمومی

4

-

1+1

منابع و اصطلاح شناسی علوم پایه پزشکی 1

32

-

1+2

مبانی و اصطلاح شناسی علوم بهداشتی و بیمارستانی

23

-

2

تاریخ وعمومی فلسفه

14

-

3

تارخ ادبیات ایران و جهان

5

-

1+1

منابع و اصطلاح شناسی علوم بالینی 1

33

-

2+1

روش تحقیق و گزارش نویسی

24

6

2

اندیشه اسلامی 2

15

-

2

اندیشه اسلامی 1

6

-

2

تفسیر موضوعی قرآن

34

-

2+1

مبانی رایانه و برنامه نویسی

25

-

1

تربیت بدنی1

16

-

2

تاریخ تمدن

7

-

3

آمار در کتابداری

35

-

2

اخلاق اسلامی

26

-

2

مبانی جامعه شناسی

17

-

3

تاریخ علوم پزشکی مراجع پزشکی سنتی و اسلامی

8

22

1+1

اصول کار مرجع

36

 

 

 

27

-

5/0+5/0

کمک های اولیه

18

 

 

 

9

 

20

جمع

 

20

جمع

 

19

جمع

 

20

جمع

ترم7

ترم 6

ترم 5

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

-

2

نشریات ادواری

55

39

1+1

سازمان دهی دانش 5

46

16

1

تربیت بدنی 2

37

-

1+2

آشنایی با بانک های اطلاعاتی علوم پزشکی

56

38

2

زبان انگلیسی و متون اختصاصی 4

47

28

2

زبان انگلیسی و متون اختصاصی 3

38

-

3

اقتصاد اطلاعات

57

-

2

ساختمان و تجهیزات کتابخانه

48

29

2+1

سازماندهی دانش 4

39

51

8

کارآموزی در عرصه 2

58

-

2

دانش خانواده و جمعیت

49

-

2

آشنایی با صنعت چاپ و نشر

40

-

2

انقلاب اسلامی ایران

59

-

2

تاریخ تمدن و فرهنگ اسلام و ایران

50

-

1+1

منابع و اصطلاح شناسی علوم پایه پزشکی 2

41

 

 

 

60

-

8

کارآموزی در عرصه 1

51

-

1+1

منابع و اصطلاح شناسی علوم بالینی 2

42

 

 

 

61

-

1

اخلاق حرفه ای

52

-

2

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

43

 

 

 

62

 

 

 

53

-

3

اداره کتابخانه

44

 

 

 

63

 

 

 

54

22

2+1

مرجع شناسی تخصصی پزشکی

45

 

18

جمع

 

19

جمع

 

20

جمع

تذکرات مهم:

1- دانشجویانی که در آزمون ورودی دانشگاه حد نصاب نمره دروس زبان انگلیسی را کسب ننموده اند موظف به گذراندن درس زبان پیش دانشگاهی هستند.2- رعایت پیش نیاز ها الزامی است، در غیر اینصورت عواقب امر به عهده دانشجو است 3- دانشجویان حق انتخاب واحد خارج از برنامه خود را ندارند.

                                                     
 

رشته کارشناسی پیوسته و ناپیوسته هوشبری

Bachelor of science in anesthesia

مشخصات کلی

رشته کارشناسی پیوسته و ناپیوسته هوشبری شاخه ای از علوم پزشکی (پیراپزشکی) است که در آن دانشجویان طی دوره آموزشی با اصول جدید روش ها، تجهیزات  وسایل بیهوشی به ویژه هوشبری در جراحی های تخصصی و فوق تخصصی مثل قلب، عروق بزرگ ، توراکس، مغز و اعصاب، پیوند اعضا و غیره آشنا شده و مراقبت از بیماران را در مراحل مختلف بیهوشی فرا   می گیرند. دانش آموختگان این رشته در مراکز آموزشی و درمانی به منظور کمک به متخصص بیهوشی در امر بیهوش ساختن، نگهداری و هوش آوری بیماران مراقبت از بیماران بستری در واحد مراقبتهای پس از بیهوشی با اتاق ریکاوری و سرویس کنترل درد حاد و در فوریتهای پزشکی تحت نظارت مستقیم پزشک متخصص بیهوشی ایفای نقش می نمایند.

 

معرفی اعضای هیئت علمی گروه هوشبری

آقای اسدالله کیخوایی

عضو هئیت علمی

کارشناس ارشد بیهوشی

رتبه علمی مربی

 

آقای غلامحسین سرگزی

مدیر گروه

کارشناس ارشد بیهوشی

رتبه علمی مربی

خانم مریم حقیقی

عضو هیات علمی

کارشناس ارشد بیهوشی

رتبه علمی مربی

آقای حامد فقیهی

عضو هیات علمی

کارشناس ارشد بیهوشی

رتبه علمی مربی

 

 

 

برنامه ارائه دروس گروه  هوشبری ( مقطع کارشناسی پیوسته)

ترم 4

ترم 3

 

 

 

ترم 2

ترم 1

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

20و 12و 13و 16

4

فیزیو پاتولوژی

29

12و 13

5/0+5/1

نشانه شناسی و معاینات بالینی

20

3

5/0+5/1

آناتومی 2

12

-

2

اندیشه اسلامی 1

1

12و 13

5/0+5/1

اصول کمکهای اولیه

30

6و 17

2

کارآموزی پرستاری

21

4

2

فیزیولوژی 2

13

-

2

زبان پیش دانشگاهی

2

27

4

کارآموزی 1

31

11و 19

3

زبان تخصصی

22

-

1+2

کاربرد رایانه

14

-

5/0+5/1

آناتومی 1

3

-

3

فارسی عمومی

32

-

1

مدیریت در بیهوشی

23

-

5/0+5/2

آمار زیستی و روش تحقیق

15

-

2

فیزیولوژی 1

4

-

2

تفسیر موضوعی قرآن

33

10

1

تربیت بدنی 2

24

4

3

اصول پایه داروشناسی

16

-

2

فیزیک هوشبری

5

13

2

تفسیر موضوعی قرآن

34

-

2

اخلاق اسلامی

25

-

5/0+5/1

اصول پرستاری و کار در اتاق عمل

17

-

5/0+5/1

میکروب شناسی و استتریلیزاسیون

6

 

 

 

 

-

1

اخلاق حرفه ای در هوشبری

26

1

2

اندیشه اسلامی  2

18

-

1

بیوشیمی

7

 

 

 

 

 

5و 4و3 و17

اصول بیهوشی

27

2

3

زبان عمومی

19

-

1

ایمنولوژی

8

 

 

 

 

 

16

داروشناسی اختصاصی

28

 

 

 

 

-

2

روانشناسی عمومی

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

1

تربیت بدنی 1

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

2

واژه شناسی

11

 

17

جمع

 

17

جمع

 

20

جمع

 

19

جمع

ترم 8

ترم 7

ترم 6

ترم 5

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

-

8

کارآموزی در عرصه1

50

41 همنیاز48

4

روش بیهوشی 3

46

37 همنیاز42

4

روش بیهوشی 2

41

30و 29

5/0+5/1

فوریتهای پزشکی

35

-

8

کارآموزی درعرصه2

51

42 همنیاز47

4

کارآموزی 4

47

37 همنیاز42

4

کارآموزی 3

42

29

3

آشنایی با بیماریهای داخلی و جراحی

36

 

 

 

 

-

2

انقلاب اسلامی ایران

48

-

2

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام  وایران

43

 

27 همنیاز41

4

روش بیهوشی 1

37

 

 

 

 

46

2

مراقبتهای پس از بیهوشی

49

-

2

دانش خانواده و جمعیت

44

29

3

اصول مراقبتهای ویژه

38

 

 

 

 

 

 

 

 

27

2

اصول وروشهای اداره درد

45

-

2

تاریخ تحلیلی اسلام

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

31 همنیاز38

4

کارآموزی 2

40

 

16

جمع

 

12

جمع

 

14

جمع

 

18

جمع

تذکرات مهم: 1- دانشجویانی که در آزمون ورودی دانشگاه حد نصاب نمره دروس زبان انگلیسی را کسب ننموده اند موظف به گذراندن درس زبان پیش دانشگاهی هستند   2- رعایت پیش نیاز ها الزامی است، در غیر اینصورت عواقب امر به عهده دانشجو است                  3- دانشجویان حق انتخاب واحد خارج از برنامه خود را ندارد

                                                 

 

 

برنامه ارائه دروس گروه هوشبری ( مقطع کارشناسی نا پیوسته دوره روزانه)

 

 


ترم 4

ترم 3

ترم 2

ترم 1

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

-

12

کار آموزی در عرصه

25

1

4

روش بیهوشی در جراحیهای اختصاصی

18

-

5/1+5/0

فوریتهای پزشکی

10

-

3

تکنیکهای بیهوشی و اداره درد

1

 

 

 

 

11

2

مراقبتهای ویژه

19

3و2

4

فیزیوپاتولوژی

11

-

5/0+5/1

آناتومی

2

 

 

 

 

-

2

انقلاب اسلامی  ایران

20

3

3

داروشناسی اختصاصی

12

-

2

فیزیولوژی

3

 

 

 

 

-

2

روانشناسی

21

3

1

خون شناسی و انتقال خون

13

-

3

زبان تخصصی

4

 

 

 

 

15

4

کارآموزی 2

22

-

2

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

14

-

2

تفسیر موضوعی قرآن

5

 

 

 

 

-

2

دانش خانواده و جمعیت

23

1

4

کارآموزی 1

15

-

1+1

کاربرد رایانه

6

 

 

 

 

-

2

تاریخ تمدن و فرهنگ اسلام و ایران

24

-

2

مراقبتهای پس از بیهوشی

16

-

3

آمار زیستی و روش تحقیق

 

7

 

 

 

 

 

 

 

25

-

1

مدیریت در بیهوشی

17

-

2

اندیشه اسلامی 2

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

-

1

تربیت بدنی 2

 

9

 

12

جمع

 

18

جمع

 

19

جمع

 

20

جمع

تذکرات مهم:

1- دانشجویانی که در دوره کاردانی درس تنظیم خانواده و جمعیت رابه میزان 2واحد گذرانده اند نباید این درس را در مقطع کارشناسی ناپیوسته انتخاب نمایند

2- رعایت پیش نیاز ها الزامی است، در غیر اینصورت عواقب امر به عهده دانشجو است.

دانشجویان حق انتخاب واحد خارج از برنامه خود را ندارد.


برنامه ارائه دروس گروه هوشبری ( مقطع کارشناسی نا پیوسته دوره شبانه)

  

 

 

ترم 4

ترم 3

ترم 2

ترم 1

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

-

12

کار آموزی در عرصه

25

1

4

روش بیهوشی در جراحیهای اختصاصی

18

-

5/1+5/0

فوریتهای پزشکی

9

-

3

تکنیکهای بیهوشی و اداره درد

1

-

2

دانش خانواده و جمعیت

26

10

2

مراقبتهای ویژه

19

3و2

4

فیزیوپاتولوژی

10

-

5/0+5/1

آناتومی

2

-

1

مدیریت در بیهوشی

27

-

2

انقلاب اسلامی  ایران

20

3

3

داروشناسی اختصاصی

11

-

2

فیزیولوژی

3

 

 

 

28

-

2

روانشناسی

22

3

1

خون شناسی و انتقال خون

12

-

3

زبان تخصصی

4

 

 

 

29

13

4

کارآموزی 2

23

1

4

کارآموزی1

13

-

2

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

5

 

 

 

 

-

1+1

کاربرد رایانه

24

-

2

تفسیر موضوعی قرآن

14

-

3

آمار زیستی و روش تحقیق

 

6

 

 

 

 

 

2

تاریخ تمدن و فرهنگ اسلام و ایران

25

-

2

مراقبتهای پس از بیهوشی

15

-

2

اندیشه اسلامی 2

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

-

1

تربیت بدنی 2

 

8

 

15

جمع

 

18

جمع

 

18

جمع

 

18

جمع

تذکرات مهم:

1- دانشجویانی که در دوره کاردانی درس تنظیم خانواده و جمعیت رابه میزان 2واحد گذرانده اند نباید این درس را در مقطع کارشناسی ناپیوسته انتخاب نمایند

2- رعایت پیش نیاز ها الزامی است، در غیر اینصورت عواقب امر به عهده دانشجو است.

دانشجویان حق انتخاب واحد خارج از برنامه خود را ندارد.

 


  16

 

 

 

 

 

رشته کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی

Radiology technology (B.SC.)

مشخصات کلی

علوم پرتوشناسی یکی از شاخه های علوم پزشکی بوده و جایگاه ویژه ای در امر تشخیص و درمان بیماریها و سلامت انسان ها دارد و برنامه آموزشی این رشته در راستای تربیت کارشناسان پرتوشناسی با توانمندی مناسب جهت استفاده از فناوری های جدید در زمینه تصویربرداری پزشکی طراحی شده است هدف اصلی برنامه عبارت است از آماده سازی زمینه جهت کسب تجارب آموزشی و شایستگی های مورد نیاز در بخش های تصویربرداری پزشکی، روش های ساده و روشن رادیوگرافی، تکنیک های پیشرفته تصویربرداری از جمله ترموگرافی کامپیوتری، تصویربرداری با استفاده از تشدید مغناطیسی هسته اتم، فراصوت.

 

معرفی اعضای هیئت علمی گروه تکنولوژی پرتوشناسی 

خانم زینب یزدی ستوده

مدیر گروه

کارشناس ارشد فناوری تصویر برداری پزشکی MRI

رتبه علمی مربی

 

خانم ویدا سرگزی

عضو هیات علمی

کارشناس ارشدفیزیک پزشکی

رتبه علمی مربی

آقای افشین نژاد جهانتیغ

عضو هیات علمی

کارشناس ارشد رادیو بیولوژی و حفاظت پرتویی

رتبه علمی مربی

 

 


 

 

 


ترم 4

ترم 3

ترم 2

ترم 1

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

12

1

زبان تخصصی

31

6

1+1

کاربرد رایانه در تصویربرداری پزشکی

21

-

3

فیزیک پرتو ها

11

-

3

فارسی عمومی

1

9

2

آسیب شناسی

32

-

5/0+5/1

آناتومی3

22

2

3

زبان عمومی

12

-

2

زبان پیش دانشگاهی

2

14

3

روشهای پرتونگاری2

33

11

3

فیزیک پرتوشناسی تشخیصی

23

-

2

زیست سلولی

13

-

2

ریاضی عمومی

3

-

3

تصویربرداری باامواج فراصوتی در پزشکی

34

-

1

اخلاق حرفه ای

24

-

5/0+5/1

آناتومی2

14

-

1

آمار

4

11

5/0+5/1

دوزیمتری پرتوهای یونیزاسیون

35

-

2

مدیریت بیمارستانی و رفتار سازمانی

25

-

2

ثبت و نمایش تصاویر در پزشکی

15

-

5/0+5/1

آناتومی1

5

5و14 22

3

آناتومی مقطعی

36

-

1

اصطلاحات پزشکی در رادیولوژی

26

10

2

      اندیشه اسلامی2

16

-

1+1

آشنایی با فن آوری نوین اطلاعات

6

-

2

کارآموزی2

37

5

3

روشهای پرتونگاری1

27

9

1+1

مراقبت از بیمار در بخش تصویربرداری پزشکی

17

-

1+2

فیزیک عمومی

7

-

2

اخلاق اسلامی

38

13و11

2

رادیوبیولوژی

28

-

2

آشنایی با مواد کنتراست زا در تصویربرداری پزشکی

18

-

1

بهداشت عمومی

8

 

 

 

39

-

2

کارآموزی1

29

-

1

تربیت بدنی1

19

-

5/0+5/1

فیزیولوژی

9

 

 

 

40

19

1

تربیت بدنی 2

30

 

 

 

20

-

2

اندیشه اسلامی1

10

 

19

جمع

 

19

جمع

 

19

جمع

 

20

جمع

ترم 8

ترم 7

ترم 6

ترم 5

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

پیشنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

-

4

کارآموزی در عرصه1 (سی تی اسکن)

53

49و36

2

ارزیابی تصاویر پزشکی2

57

42

2

ارزیابی تصاویر پزشکی1

49

22

2

روش پرتونگاری3

41

-

4

کارآموزی در عرصه2 MRI

54

52و36

2

تکنیک ها وجنبه های MRIبالینی تصویربرداری

58

36و44

2

تکنیکها و جنبه های بالینی توموگرافی...سی تی اسکن

50

32

2

بیماری شناسی

42

-

4

کارآموزی در عرصه4(سونوگرافی)

55

52و23و34و44

1+2

QA تضمین

QC وکنترل کیفی

59

-

2

تاریخ تحلیلی صدراسلام

51

-

2

روش پرتونگاری اختصاصی

43

-

2

انقلاب اسلامی ایران

56

-

1

سمینار2

60

-

2

اصول فیزیکی سیستمهای MRIتصویربرداری

52

23

2

اصول فیزیک سیستمهای توموگرافی سی تی اسکن

44

 

 

 

57

-

4

کارآموزی در عرصه (روش پرتو اختصاصی3)

61

23

5/0+5/1

تعمیرات ونگهداری... دستگاه های رادیولوژی

53

35

2

حفاظت دربرابر پرتوها...

45

 

 

 

58

-

2

تاریخ تمدن و فرهنگ اسلام ایران

62

-

2

دانش خانواده و جمعیت

54

-

2

کارآموزی3

46

 

 

 

59

 

 

 

63

-

1

سمینار1

55

-

2

تفسیرموضوعی قرآن

47

 

 

 

60

 

 

 

64

-

2

کارآموزی4

56

 

5/0+5/0

کمک های اولیه

48

 

14

جمع

 

14

جمع

 

15

جمع

 

15

جمع

تذکرات مهم:

1- دانشجویانی که در آزمون ورودی دانشگاه حد نصاب نمره دروس زبان انگلیسی را کسب ننموده اند موظف به گذراندن درس زبان پیش دانشگاهی هستند.

2- رعایت پیش نیاز ها الزامی است، در غیر اینصورت عواقب امر به عهده دانشجو است.   دانشجویان حق انتخاب واحد خارج از برنامه خود را ندارد

                                             


 

 

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته مصوب بیست و ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ23/3/83

فصل اول شرایط ورود و نام نویسی

شرایط ورود

ماده 1) شرایط ورود به دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته، اعم از دوره های روزانه و شبانه به شرح زیر است:

1-1            پذیرفته شدن در آزمون ورودی

2-1 برخورداری از سلامت تن و روان بر اساس ضوابط شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

3-1 مجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری کشور و داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی.

4-1 داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه (نظام قدیم) و یا گواهینامه دوره پیش دانشگاهی (نظام جدید) از داخل یا خارج از کشور،مورد تایید وزارت آموزش و پرورش (با توجه به نظام جدید آموزش متوسطه) یا برابر آن برای آموزش های حوزوی (مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی) و یا داشتن گواهینامه دوره کاردانی برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته حسب مورد به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد.

5-1 سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رایگان یا پرداخت شهریه مطابق تعرفه و مقرراتی که از طریق مراجع ذیربط صادر می شود.

تبصره1: چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعلام شده در دفترچه آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور از سلامت جسمی و روانی لازم برای رشته پذیرفته شده برخوردار نباشد، براساس نظر شورای پزشکی دانشگاه اجازه تحصیل در رشته اعلام شده را ندارد.

تبصره2: ارائه تاییدیه تحصیلی دوره متوسطه نظام قدیم یا پیش دانشگاهی نظام جدید در زمان ثبت نام و حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی و ارائه اصل گواهی نامه پایان دوره متوسطه یا اصل گواهینامه دوره پیش دانشگاهی حداکثر تا یکسال بعد از ثبت نام اولیه الزامی است.

تبصره3: پرداخت شهریه، دانش آموختگان را از انجام دیگر تعهدات قانونی خاص معاف نمی کند.

تبصره4: در مورد دانشجویان شبانه به هنگام نام نویسی در هر نیمسال تحصیلی ، پرداخت شهریه به دو صورت ثابت و متغیر، برابر ضوابط مربوط، علاوه بر رعایت سایر شرایط الزامی است.

تبصره 5: چنانچه دانشجوی دوره روزانه بدون اراده شخصی و به دلیل مشکلات دانشگاه به دوره شبانه معرفی گردد از پرداخت هر گونه شهریه اعم از ثابت و متغیر معاف خواهد بود.

نام نویسی

ماده2) پذیرفته شدگان آزمون ورودی، موظفند در مهلت هایی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور یا دانشگاه اعلام می شود برای نام نویسی و انتخاب واحد به دانشگاه ذیربط مراجعه نمایند. عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیل پس از اعلام نتایج آزمون، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.

ماده3) دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در زمانی که دانشگاه اعلام می کند،برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند، عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی در یک نیمسال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترک تحصیل است و دانشجو اخراج خواهد شد.

تبصره1: در موارد استثنایی که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه میداند باید دلایل آن را حداکثر یکماه قبل از پایان همان نیمسال به صورت مکتوب به اداره آموزش ارائه دهد، در صورت تایید موجه بودن ترک تحصیل توسط شورای آموزشی دانشگاه آن نیمسال جز مدت مجاز تحصیل وی محسوب و مرخصی تحصیلی برای آن نیمسال صادر می شود.

تبصره2: دانشجوئی که ترک تحصیل نموده، چنانچه بخواهد مدارک تحصیلی خود را دریافت نماید موظف است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید.

ماده4: دانشجو در یک زمان حق نامنویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در هر رشته بیش از یک گرایش در یک یا چند دانشگاه اعم از دولتی یا غیر دولتی، روزانه و شبانه را نخواهد داشت. در صورت تخلف به تشخیص کمیته نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشی وزارت متبوع از ادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخابی محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می شود و دانشجو در این حال موظف است کلیه هزینه های مربوط به رشته حذف شده را به دانشگاه ذیربط بپردازد.

تبصره: دانشجویان ممتاز (استعدادهای درخشان)از شمول این ماده مستثنی و تابع آئین نامه و ضوابط مربوط به خود می باشند.

فصل دوم: نظام آموزشی

واحد درسی

ماده5) آموزش در تمام دانشگاه های کشور مبتنی بر نظام واحدی است. در نظام واحدی، ارزش هر درس با تعداد واحد های آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس، به همان درس محدود است. هر واحد درسی، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به ترتیب به صورت نظری 17 ساعت، عملی یا آزمایشگاهی34 ساعت کارگاهی و کاراموزی یا عملیات میدانی و کارآموزی در عرصه 51 ساعت، در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی، طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می شود. در مورد رشته هایی که دارای پروژه هستند مدت اجرای پروژه در یک نیمسال متناسب با واحد آن، توسط استاد مربوط تعیین می شود.

سال تحصیلی

ماده6) هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و در صورت ضرورت و داشتن شرایط و امکانات یک دوره تابستانی است. مدت آموزش هر نیمسال تحصیلی شامل 17 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش با رعایت مفاد ماده 5 است.

تبصره1: طول مدت امتحانات پایان نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت آموزش محسوب نمی شود.

تبصره 2: در موارد استثنایی و ضروری، شامل وقوع بلایای طبیعی، عدم امکان حضور استاد مربوط در طول 17 هفته، بیماری استاد و مواردی از این قبیل، به پیشنهاد دانشکده مربوط و موافقت شورای آموزشی دانشگاه، میتوان درس یا درس هایی را در مدت کوتاه تر از 17 هفته جهت کلیه دانشجویانی که آن درس یا درس ها را اخذ کرده اند تدریس نمود، مشروط  بر اینکه مجموع ساعات هر واحد درسی از میزان مقرر در ماده 5 این آئین نامه کمتر نشود و شرکت در کلیه کلاس ها مطابق ساعات هر واحد درسی الزامی است.

حدود اختیارات دانشگاه در مورد برنامه درسی

ماده7: تمام دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی موظفند برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی را اجرا نمایند.

تبصره: ترتیب دروس با رعایت پیش نیاز ها، تنظیم برنامه های درسی دانشجویان در طول دوره، روش تدریس و جابه جا کردن ریز موارد و طرح مطالب جدید در یک درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی است.

دروس اختیاری

ماده8) دانشگاه های دارای هیات ممیز، می توانند با توجه به برنامه آموزشی در هر رشته و به تشخیص گروه مربوط تعدادی از دروس اصلی مرتبط با رشته را تعیین و به عنوان دروس اختیاری به دانشجویان ارائه دهند، مشروط بر آنکه تعداد واحد ها و طول دوره در هر رشته از سقف مجاز در این آئین نامه تجاوز نکند.

ساعات حل تمرین

ماده9) دانشگاه ها می توانند در صورت لزوم به تشخیص گروه آموزشی و تائید دانشکده و دانشگاه، در هر رشته از دوره های کارشناسی تا 20 ساعت و دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تا 10 ساعت بعنوان حل تمرین به ساعات تدریس رشته، در طول دوره بیافزایند. این افزایش ساعت موجب افزایش واحد درس نمی شود.

فصل سوم: واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

تعداد واحدها

ماده10) تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن هر یک از دوره های تحصیلی گروه پزشکی برابر سرفصل برنامه های مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی به شرح ذیل

دوره کاردانی: 64 تا 68 واحد

دوره کارشناسی پیوسته: 130 واحد

دوره کارشناسی ناپیوسته: 65 واحد

ماده11) هر دانشجوی دوره روزانه در هر نیمسال تحصیلی حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی و دانشجوی دوره شبانه حداقل 10و حداکثر 18 واحد را باید انتخاب کند.

تبصره1: در صورتیکه میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی حداقل 17 باشد می تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشکده، در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی را انتخاب کند دانشجوی دوره شبانه که دارای این شرایط باشد می تواند حداکثر تا بیست واحد درسی را انتخاب کند.

تبصره2: در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد در دوره روزانه و 10 واحد در دوره شبانه معاف است.

تبصره3: تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر 6 واحد درسی است.

ماده12) اخذ واحد درسی همراه با کارآموزی در عرصه مجاز نمی باشد.

تبصره1: در صورت ضرورت و به تائید شورای آموزشی دانشگاه اخذ حداکثر یک درس عمومی همراه با کارآموزی در عرصه امکان پذیر است. همچنین در صورتی که دانشجو تنها یک درس تئوری باقیمانده داشته باشد و قبلا " آن درس را اخذ نموده و در کلاس های مربوط حضور داشته و لیکن در امتحان آن درس شرکت نکرده و یا نمره قبولی کسب نکرده باشد، با نظر دانشگاه و تائید استاد مربوط می تواند آن درس را همراه با کارآموزی در عرصه اخذ و امتحان آن را در طول ترم از طریق معرفی به استاد بگذراند.

تبصره2: چنانچه دانشجو در درس معرفی به استاد نمره مردودی گرفت در نیمسال بعد ملزم به انتخاب مجدد آن درس و شرکت در کلاس مربوط و کسب نمره قبولی است.

تبصره3: در مواردی که در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه دانشجوی دوره روزانه حداکثر 24 واحد درسی و دانشجوی دوره شبانه حداکثر 20 واحد درسی باقی داشته باشد، در صورتیکه در نیمسال قبل مشروط نشده باشد با نظر دانشکده می تواند کلیه آن واحد ها را در آن نیمسال انتخاب نماید.

دروس پیش نیاز دانشگاهی

ماده13) آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورودی دانشگاه ها در دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته همه رشته های تحصیلی که نمره خام مواد امتحانی آنها در آزمون ورودی، در یک یا چند درس به تشخیص شورای آموزشی دانشکده پذیرنده، از حد نصاب معینی کمتر باشد موظفند حسب نیاز رشته، دروسی را که آن دانشگاه تعیین می کند بعنوان دروس پیش نیاز دانشگاهی علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب، در اولین یا دومین نیمسال تحصیلی بگذرانند.

تبصره1: تعیین نوع درس، تعداد واحد، ریز نمرات، نحوه ارائه و زمان تدریس دروس پیش نیاز دانشگاهی بر عهده شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده و بر اساس پیشنهاد گروههای آموزشی است.

تبصره2: سازمان سنجش آموزش کشور، پس از اعلام نتایج آزمون ورودی، کارنامه پذیرفته شدگان، مشتمل بر نمره خام آنها را در هر یک از مواد امتحانی در اختیار دانشگاه های ذیربط قرار می دهد.

تبصره3: ارائه دروس پیش نیاز دانشگاهی و چگونگی اجرای آنها، در دانشگاه ها از هر لحاظ از جمله ثبت نمرات در کارنامه دانشجو، احتساب در میانگین پایان نیمسال و مشروطی و میانگین کل نمرات دانشجو، مانند دروس دانشگاهی و تابع مقررات آموزش عالی است.

تبصره4: به حداکثر طول دوره تحصیل دانشجویانی که حداقل 8 واحد از دروس پیش نیاز دانشگاهی را گذرانده باشند، حداکثر یک نیمسال تحصیلی افزوده می شود.

طول دوره

ماده14) حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته روزانه 3 سال و در دوره کارشناسی پیوسته روزانه 6 سال و در دوره های شبانه به ترتیب 5/3 سال و 7 سال است. در صورتیکه دانشجو نتواند واحدهای دوره را در مدت حداکثر مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج می شود.

حداکثر مدت مجاز تحصیل پذیرفته شدگان مشمول خدمت وظیفه عمومی ورودی 91-90 به شرح ذیل تعیین گردیده است

1-     کاردانی 5/2 سال

2-      کارشناسی پیوسته 5 سال

3-      کارشناسی ناپیوسته 5/2 سال

4-      دکتری عمومی 8 سال

فصل چهارم: حضور و غیاب

حضور در جلسات درس

ماده15) حضور دانشجو در تمام مدت جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری 17/4، عملی و آزمایشگاهی17/2 و کار آموزی و کارآموزی در عرصه از 10/1 مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز کند، درغیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.

تبصره1: غیبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده 15، در صورتی مجاز خواهد بود که با ارائه مدارک مستند و تشخیص استاد مربوطه موجه شناخته شود.

نحوه برخورد با غیبت دانشجو( موجه یا غیر موجه) بر عهده استاد و با تایید دانشکده خواهد بود.

تبصره2: در صورتیکه غیبت دانشجو در هر درس بیش از میزان تعیین شده در ماده 15 باشد ولی غیبت او با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه موجه تشخیص داده شود آن درس حذف می شود در این حال رعایت حداقل 12 واحد برای دوره روزانه و 10 واحد برای دوره شبانه در هر نیمسال الزامی نیست. ولی نیمسال مذکور بعنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

غیبت در امتحان

ماده16) غیبت غیر موجه در امتحان هر درس بمنزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد. تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است.

فصل پنجم: حذف و اضافه

ماده17) دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته پس از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس دیگر اخذ نماید یا دو درس اخذ شده خود را حذف یا دو دروس اخذ شده خود را با دو درس دیگر جابه جا نماید، مشروط بر آنکه تعداد واحدهای اخذ شده وی از حد مقرر تجاوز نکند.

تبصره1:غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل  حذف و اضافه و یا هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیش آمد، جزو حداکثر غیبت مجاز دانشجو( میزان تعیین شده در ماده 15) محاسبه و مفاد ماده مذکور اجرا خواهد شد.

تبصره2:حذف و اضافه در دوره تابستانی امکان پذیر نیست.

ماده18) در صورت اضطرار، دانشجو می تواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده، فقط یکی از درس های نظری خود را با تایید گروه آموزشی مربوط حذف کند، مشروط بر آنکه اولا" غیبت دانشجو در آن درس بیش از 17/4 مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیا" ، تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 واحد در دوره روزانه و 10 واحد در دوره شبانه کمتر نشود.

ماده19) حذف کلیه درس های اخذ شده در یک نیمسال، حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پایان آن نیمسال تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد. در این صورت آن نیمسال برای دانشجو مرخصی تحصیلی محسوب خواهد شد. محاسبه یا عدم محاسبه این مرخصی در سنوات مجاز تحصیل دانشجو به عهده شورای آموزشی دانشگاه است.

تبصره: حذف کلیه درس های اخذ شده در دوره تابستانی حداکثر تا قبل از شروع امتحانات آن دوره با تائید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.

فصل ششم: ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

معیارهای ارزیابی

ماده20) ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس بر اساس میزان حضور و فعالیت در کلاس، انجام فعالیت های آموزشی و نتایج امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می گیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است.

تبصره: برگزاری امتحان کتبی پایان نیمسال برای هر درس نظری الزامی است.

ماده21) ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در واحد های کارآموزی و کارآموزی در عرصه با توجه به موارد زیر انجام می شود:

1-21 رعایت اخلاق اسلامی و حرفه ای و حفظ شئون دانشجویی و حسن رابطه با بیماران و مراجعین و کارکنان واحد مربوط.

2-21 حضور مرتب و تمام وقت

3-21 دقت و احساس مسئولیت در انجام امور محوله طبق ضوابط واحد مربوط

4-21 افزایش مهارت و بهره گیری دانشجو از واحدهای کارآموزی و کارآموزی در عرصه.

5-21 شرکت در امتحانات پایانی واحد ها و کسب نمره لازم

ماده22) نتیجه ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو، بر اساس مفاد مندرج در ماده 20 و 21 بصورت نمره تعیین می شود و نمرات دانشجو در هر درس بصورت عددی بین صفر تا بیست مشخص می گردد.

ماده23) حداقل نمره قبولی در هر درس نظری و آزمایشگاهی 10 و کارآموزی و کارآموزی در عرصه12 می باشد. دانشجوئی که در هر یک از دروس اجباری مردود شود. در اولین فرصت، ملزم به تکرار آن است. با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین نیمسال مربوط و میانگین کل منظور می شود.

تبصره1: اگر دانشجویی در یک درس اختیاری مردود شود، بجای آن درس می تواند از جدول دروس اختیاری در برنامه مصوب، درس دیگری را انتخاب کند. با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی وردی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین نیمسال مربوط و میانگین کل منظور می شود.

تبصره2: هر یک از دروس نظری و عملی نمره مستقل دارند اما نمره دروس نظری- عملی که یک درس محسوب می شوند معادل دو قسمت نظری و عملی و با توجه به ضرایب هر کدام است. در صورتیکه معدل دو قسمت نظری و عملی به 10 نرسد و یا یکی از آنها از 8 کمتر باشد، هر چند معدل به 10 رسیده باشد هر دو قسمت باید مجددا" تکرار شود.

ماده24) در موارد استثنائی، نمره کارآموزی در عرصه و دروسی که در برنامه آموزشی مصوب، توام با پروژه ارائه می شوند در صورتیکه به تشخیص استاد و تائید گروه آموزشی مربوط، تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلقی می گردد. نمره ناتمام باید حداکثر تا پایان نیمسال بعد به نمره قطعی تبدیل گردد. بدیهی است که ثبت نمره ناتمام در نیمسالی خواهد بود که دانشجو واحد را اخذ نموده است.

اعلام نمرات

ماده25) استاد موظف است گزارش نمره نهایی هر درس را حداکثر ظرف ده روز پس از برگزاری امتحان آن درس به اداره آموزش دانشکده یا واحد مربوط تسلیم نماید.

تبصره: پس از اعلام نمره توسط آموزش،دانشجو می تواند حداکثر تا سه روز پس از اعلام نتایج اعتراضات خود را کتبا" به آموزش دانشکده اعلام کند تا رسیدگی لازم صورت پذیرد.

ماده 26) اداره آموزش هر دانشکده یا واحد ذیربط در هر دانشگاه موظف است نمرات دانشجویان را حداکثر تا دو هفته پس از برگزاری آخرین امتحان هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی، به آموزش کل دانشگاه تسلیم نماید.

تبصره: نمره پس از اعلام به آموزش کل دانشگاه غیر قابل تغییر است.

 

میانگین نمرات

ماده27) در پایان هر نیمسال تحصیلی، میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کل نمرات او تا پایان آن نیمسال محاسبه و در پایان دوره تحصیلی نیز، میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه و در کارنامه وی ثبت می شود.

تبصره1: برای محاسبه میانگین نمرات، تعداد واحد های هر درس در نمره آن درس ضرب می شود و مجموع حاصل ضرب ها بر تعداد کل واحدهایی که دانشجو برای آنها نمره قبولی یا مردودی دریافت داشته است تقسیم می شود.

تبصره2: دوره تابستانی بعنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود. نمرات دروسی که دانشجو در دوره تابستانی می گذراند، تنها در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب می شود.

نام نویسی مشروط:

ماده 28) میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد در غیر این صورت، نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد، بصورت مشروط خواهد بود.

تبصره1: در مواردی که تعداد واحد های ارائه شده توسط دانشگاه برای دوره روزانه کمتر از 12 واحد و برای دوره شبانه کمتر از 10 واحد باشد، آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نخواهد شد و لیکن در صورت کسر میانگین بعنوان نیمسال مشروطی محاسبه خواهد شد. مواردی که بعلت مشکلات دانشجو در دوره روزانه تعداد واحدها کمتر از 12 واحد و در دوره شبانه کمتر از 10 واحد باشد آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب و در صورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی نیز محاسبه خواهد شد.

ماده29) دانشجویی که بصورت مشروط نام نویسی می کند حتی در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در دوره روزانه و بیش از 12 واحد درسی در دوره شبانه را ندارد.

تبصره: در موارد استثنایی، درنیمسال قبل از کارآموزی در عرصه با توجه به تعداد واحد باقیمانده و سوابق تحصیلی دانشجو، ارائه واحد بیش از حد مقرر به دانشجوی مشمول ماده 29 به عهده شورای آموزشی دانشگاه است. در هر صورت این تعداد بیش از 20 واحد درسی در دوره روزانه و 18 واحد درسی در دوره شبانه نباید باشد.

اخراج دانشجوی مشروط

ماده30) در صورتیکه میانگین نمرات دانشجو در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب و کارشناسی پیوسته در سه نیمسال متوالی یا 4 نیمسال متناوب کمتر از 12 باشد در هر مرحله ای از دوره که باشد از ادامه تحصیل محروم می شود.

ماده31) دانشجوئی که به لحاظ مشروط شدن بیش از حد، از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته محروم می شود و یا دانشجوئی که تمایل به ادامه تحصیل در آن مقطع را ندارد، می تواند پس از تطبیق واحدها مطابق قوانین و مقررات مربوط و گذراندن واحد های کمبود در مقطع پایین تر و با رعایت سایر ضوابط مربوط در دوره کاردانی رشته تحصیلی خود فارغ التحصیل شود.

تبصره1: در صورتیکه مقطع پایین تر رشته دانشجو در آن دانشگاه دایر نباشد دانشجو می تواند پس از اخذ پذیرش از دانشگاه دیگری که مقطع کاردانی رشته مربوط در آن دایر است ادامه تحصیل داده و فارغ التحصیل شود. مدرک تحصیلی دانشجو توسط دانشگاه مقصد صادر می شود.

تبصره2: در صورتیکه رشته تحصیلی دانشجو در مقطع پایین تر،برنامه مصوب و دایر نداشته باشد، دانشجو می تواند با نظر گروه آموزشی مربوطه به یکی از رشته های موجود نزدیک به رشته تحصیلی خود، در مقطع پایین تر، در آن دانشگاه یا دانشگاه دیگر تغییر رشته دهد و پس از تطبیق واحد ها با برنامه رشته جدید مطابق مقررات مربوطه و گذراندن واحدهای کمبود، در مقطع کاردانی رشته جدید فارغ التحصیل شود. بدیهی است که تطبیق واحدها و تعیین دروس کمبود، بر عهده گروه آموزشی دانشگاه پذیرنده است. حداکثر فرصت مجاز  جهت اخذ پذیرش از دانشگاه دیگر یک نیمسال می باشد.

ماده32) دانشجوئی که به دلیل مشروط شدن بیش از حد، از ادامه تحصیل محروم می شود، در صورت انجام یا لغو تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است، می تواند برای تحصیل مجدد بغیر از رشته قبلی خود، در آزمون سراسری شرکت کند و در صورت قبولی در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصیل دهد. دانشگاه پذیرنده می تواند واحد هایی را که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است، با برنامه رشته جدید تطبیق داده و طبق ضوابط این آئین نامه بعضی یا تمام آنها را بپذیرد.

فصل هفتم: مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

مرخصی تحصیلی

ماده33) دانشجو می تواند پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی، در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای یک نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته برای دو نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

دانشجویان دوره شبانه می توانند در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای دو نیمسال و در دوره های کارشناسی پیوسته حداکثر برای سه نیمسال متوالی یا متناوب، از مرخصی تحصیلی استفاده کنند.

تبصره1: موافقت با مرخصی تحصیلی دانشجو در اولین نیمسال تحصیلی، با شورای آموزشی دانشگاه می باشد.

تبصره2: مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود.

ماده34) تقاضای مرخصی تحصیلی باید بصورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد.

تبصره1: چنانچه تقاضای مرخصی تحصیلی خارج از زمان مقرر ارائه شود، تصمیم گیری به عهده شورای آموزشی دانشگاه است.

تبصره2: اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از کسب نظر از دانشکده ذیربط قبل از اتمام مهلت نام نویسی موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتبا" به وی ابلاغ نماید.

تبصره3: عواقب ناشی از مرخصی تحصیلی بر عهده دانشجو می باشد.

ماده35) دانشجویان زن باردار شاغل به تحصیل در کلیه رشته های علوم پزشکی، می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات از یک نیمسال مرخصی زایمان، بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده نمایند.

ماده36) دانشجویانی که گواهی و عذر پزشکی موجه آنها به تایید شورای پزشکی و شورای آموزشی دانشگاه رسیده باشد می توانند از حداکثر یک نیمسال مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند.

مرخصی تحصیلی همسر دانشجوی بورسیه و همسر کارکنان دولت

ماده37) دانشجویی که بعنوان همسر یکی از کارکنان دولت یا همسر یکی از دانشجویان بورسیه بعنوان همراه به خارج از کشور اعزام می شود می تواند با ارائه حکم ماموریت همسر و به تشخیص و تائید شورای آموزشی دانشگاه علاوه بر استفاده از میزان مرخصی مجاز در طول دوره تحصیل تا 4 سال دیگر نیز از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد.

انصراف از تحصیل

ماده 38) دانشجویی که تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خود را شخصا به اداره آموزش دانشگاه یا دانشکده تسلیم نماید . این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار حد اکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیمسال تقاضای انصراف از تحصیل خود را پس بگیرد. پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود و پس از آن حق ادامه تحصیل در آن رشته را ندارد

تبصره :

دانشجوی منصرف از تحصیل چنانچه بخواهد مدارک تحصیلی خود را دریافت نماید موظف است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید .

 

فصل هشتم : انتقال و جابجایی

ماده 39) انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است

ماده 40) انتقال دانشجو با توافق دانشگاههای مبدا و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیر است .

1-40 ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبدا از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد .

2-40 متقاضی حداقل یک نیمسال از دوره آموزشی خود را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد .

3-40 واحدهای باقیمانده دانشجو برای دانشگاه مقصد ، حداقل نصف کل واحدهای دوره باشد.

4-40 میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی، حداقل 12 باشد

تبصره : انتقال محل تحصیل دانشجویانی که به دستگاههای اجرائی خاص تعهد سپرده اند با رعایت شرایط ماده 40 و اعلام موافقت دستگاه اجرائی ذیربط امکان پذیر است .

ماده41) انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاههای تهران ممنوع است جز در موارد زیر

1-41 شهادت ، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو بطوری که وی به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود .

2-41 بیماری صعب العلاج یا معلولیت موثر دانشجو ، به نحوی که به تشخیص شورای عالی پزشکی قادر به ادامه زندگی به طور مستقل نباشد .

3-41 ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد با تایید مراجع ذیربط

تبصره 1 : هر یک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد .

تبصره 2 : برای کارمندان رسمی یا پیمانی دولت ارائه حکم اشتغال ضروری است و اگر شغل همسر آزاد است گواهی اشتغال و سکونت او در تهران باید به تایید مراجع قانونی یا نیروی انتظامی رسیده باشد .

تبصره 3 : در موارد استثنایی چنانچه محل تحصیل دانشجوی دختر در تهران باشد و همسر او نیز در شهرستان دانشجو باشد  اگر رشته تحصیلی دختر در شهرستان محل تحصیل همسر موجود نباشد همسر او می تواند به تهران منتقل شود .

تبصره 4: صحت هر یک از موارد مذکور باید به تایید دانشگاه مقصد نیز برسد .

ماده42 ) انتقال از دوره های شبانه به روزانه و از دانشگاههای غیر ضروری (پیام نور ) به دانشگاههای حضوری اعم از روزانه و شبانه و از دانشگاههای غیر دولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن با موافقت مبداء و مقصد و رعایت ضوابط مربوطه بلامانع است .

تبصره1: انتقال فرزندان اعضاء هیئت علمی تابع ضوابط و آئین نامه مربوط به خود می باشد .

تبصره2: انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاهها

وموسسات آموزش عالی داخل کشور تابع ضوابط و آئین نامه مربوط به خود می باشد .

ماده43) دانشجوی متقاضی انتقال باید درخواست خود را کتبا" با ذکر مورد حداقل 6 هفته قبل از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبداء تسلیم نماید .

ماده44) دانشگاه مبداء در صورت موافقت با انتقال متقاضی واجد شرایط موظف است حداکثر ظرف یک هفته موافقت خودرا همراه با درخواست دانشجو و ریز نمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد و دانشگاه مقصد مکلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی نظر خود را به دانشگاه مبداء اعلام نماید .

تبصره : در صورت موافقت با انتقال، کلیه سوابق دانشجو، از دانشگاه مبداء به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبداء قطع می شود .

ماده 45) درصورت انتقال واحدهای گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها 12 و یا بالاتر است پذیرفته می شود و پذیرفتن واحدهایی که نمره آنها کمتر از 12 و یا بیشتر از 10 است بر عهده دانشگاه مقصد است در هر حال عدم پذیرش واحدهای درسی دانشجوی انتقالی در حدودی مجاز است که وی امکان گذراندن واحدهای باقیمانده خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد .

تبصره : تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبداء اعم از قبولی و یا ردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی از لحاظ مشروطی عینا" در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل او محسوب می شود .

ماده46) مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می شود و در آن مدرک تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدهای اخذ شده در دانشگاههای مبداء و مقصد با ذکر میانگین نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قید می شود .

ماده 47)انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل در هر مقطع فقط یک بار مجاز است .

جابجائی

ماده 48) جابجائی دو دانشجو با موافقت دانشگاههای مبداء و مقصد پس از گذراندن حداقل یک نیمسال و در صورت احراز شرایط زیردر طول مدت تحصیل برای یک بار بلا مانع است .

1-48 ادامه تحصیل هر دو دانشجو در دانشگاه های مبداء از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد .

2-48 سال ورود به تحصیل هر دو دانشجو باید یکسان باشد و در هر صورت هردو دانشجوی متقاضی جابجایی نباید بیش از 50% از واحدهای دوره را گذرانده باشند .

تبصره1: برای جابجایی دانشجویانی که به دستگاههای اجرایی خاص تعهد سپرده اند کسب موافقت دستگاه اجرائی ذیربط علاوه بر شرایط مذکور الزامی است .

تبصره 2 : جابجایی پذیرفته شدگان آزمون سراسری در هر سال تحصیلی با ارائه درخواست پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی در دانشگاه مبدابا رعایت مفاد این فصل بلا مانع است .

تبصره3 : مدرک فراغت از تحصیل دانشجویانی که جابجا شده اند توسط دانشگاه، مقصد صادر می شود .

ماده49) دانشجوی متقاضی جابجایی بایستی دو نسخه فرم مربوط به جابجایی را از دانشگاه محل تحصیل خود دریافت و تکمیل نموده و در فاصله پانزدهم الی پایان تیر ماه هر سال به آموزش دانشگاه مبداء تسلیم کند .

تبصره1: دانشجوی متقاضی جابجایی منحصرا " می تواند یک دانشگاه را به عنوان مقصد انتخاب کند .                                                              

تبصره 2: تقاضای جابجایی  دانشجویانی که قبلا" یک بار منتقل یا جابجا شده اند پذیرفته نخواهد شد .

ماده50) دانشگاهها پس از انقضای مهلت تعیین شده نسبت به بررسی تقاضاهای رسیده اقدام  و حسب مورد یک نسخه از تقاضاهای تایید شده را به همراه شرح واحد هایی که متقاضیان گذرانده اند به دانشگاه مقصد ارسال می دارد .

تبصره : جابجایی منحصرا" یک بار در سال صورت خواهد گرفت و تقاضاهای جابجایی بایستی حداکثر تا پایان مرداد ماه به دانشگاه مقصد رسیده باشد .

ماده51) از ابتدای شهریور ماه هر سال تحصیلی تقاضاهای رسیده در شورای آموزشی و یا کمیته منتخب آن شورا در دانشگاه مقصد مورد بررسی قرار می گیرد و نتایج تصمیمات متخذه قبل از شروع نام نویسی بر اساس تقویم دانشگاهی توسط معاون آموزشی دانشگاه مقصد به دانشگاه مبداء و از آن طریق به دانشجویان ذینفع اعلام می گردد .

تبصره : جابجایی دانشجویان متقاضی پس از تصویب شورای آموزشی و یا کمیته منتخب آن شورا امری است قطعی و برای طرفین لازم الاجرا است .

فصل نهم : دانشجویان مهمان

ماده52) در مواردی که دانشجو به طور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد می تواند با توافق دانشگاههای مبداء و مقصد به عنوان دانشجوی مهمان محل تحصیل خود را به طور موقت برای مدت معین تغییر دهد .

تبصره : میهمانی از دوره های روزانه به شبانه و از دانشگاههای حضوری به غیر حضوری و از دانشگاههای دولتی به غیر دولتی و بر عکس ممنوع است .

ماده53) میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه مشروط بر این است که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد .

ماده54) میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس با موافقت دانشگاه مبداء و دانشگاه مقصد به شرط آن که تعداد واحدهای درسی مذکور کمتر از 10 واحد باشد و جمع واحدهای درسی اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبداء و مقصد در آن نیمسال از 12 واحد کمتر و از 20 واحد بیشتر نشود بلامانع است .

ماده55) هر دانشجو در هر رشته می تواند حد اکثر یک نیمسال در دوره کاردانی و یا کارشناسی ناپیوسته و در دو نیمسال در دوره کارشناسی پیوسته در یک دانشگاه به طور تمام وقت به صورت مهمان تحصیل کند در هر حال واحدهایی که دانشجو به صورت مهمان چه به صورت تمام وقت و چه بصورت تک درس در یک یا چند دانشگاه گذرانده است، نباید از 40 % کل واحدهای دوره تجاوز کند .

تبصره : انتخاب واحد دانشجو چه به صورت تک درس و چه به صورت تمام وقت باید با اطلاع گروه آموزشی مبداء و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد .

ماده56) واحدهایی که دانشجوی مهمان در یک یا چند دانشگاه می گذراند عینا" در کارنامه او در دانشگاه مبداء ثبت می شود و نمرات آنها در محاسبه میانگین کل نیمسال و میانگین کل او منظور خواهد شد .

حداقل نمره قبولی دانشجوی مهمان در دانشگاه مقصد 12 می باشد و واحدهایی را که دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره کمتر از 12 گذرانده است باید مجددا" بگذراند .

ماده57) مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی میهمان توسط دانشگاه مبداء صادر می شود .

فصل دهم : تغییر رشته

ماده58) دانشجو در طول دوران تحصیل در مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته می تواند با داشتن شرایط زیر و موافقت دانشگاه ذیربط از رشته ای به رشته دیگر تغییر رشته دهد .

1-58 ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد .

2-58 حداقل یک ششم و حداکثر یک دوم واحدهای دوره را گذرانده باشد .

3-58 نمره آزمون ورودی متقاضی در سال ورود به دانشگاه از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده در سهمیه و رشته مورد تقاضا در همان سال در دانشگاه مقصد کمتر نباشد .

4-58 با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل امکان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد .

تبصره1: تغییر رشته در مقطع کارشناسی ناپیوسته ممنوع است .

تبصره2: تغییر رشته دانشجویانی که به دستگاههای اجرائی خاص تعهد دارند، با رعایت کلیه شرایط این ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرائی ذیربط امکان پذیر است

تبصره 3: تغییر رشته به رشته هایی که در ضوابط گزینش آنها شرایط خاصی پیش بینی شده است موکول به احراز شرایط مربوط است .

تبصره4: دانشجو در طول تحصیل خود تنها یک بار می تواند تغییر رشته دهد .

ماده59) تغییر رشته در مقاطع هم سطح صورت می گیرد .در غیر این صورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پایین تر امکان پذیر است .

ماده60) در صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته دانشجو موظف است در اولین فرصت در رشته جدید ثبت نام و انتخاب واحد نماید پس از ثبت نام دانشجو اجازه بازگشت به رشته قبلی را ندارد .

تبصره1:  اقدام نکردن دانشجو به ثبت نام در رشته جدید در وقت معین به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی می شود و حق تغییر رشته تا پایان دوره از وی سلب می شود .

تبصره2: دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جدید تابع مقررات رشته قبلی می باشد .

تغییر رشته توام با انتقال

ماده61) در صورتیکه دانشجو همزمان دارای شرایط انتقال و همچنین شرایط تغییر رشته باشد تغییر رشته توام با انتقال بلامانع است .

تبصره : تغییر رشته توام با انتقال از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به وزارت علوم تحقیقات و فن آوری و بر عکس در صورت داشتن شرایط تغییر رشته و انتقال بلامانع است .

ماده62) دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود . و فقط دروسی از وی پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آموزشی با دروس رشته جدید حداقل 80% اشتراک محتوایی داشته باشد و نمره هر یک از آن دروس نیز کمتر 12 نباشد .

تبصره1: دروس پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت نمرات آنها در محاسبه میانگین کل منظور می شود ولی نمرات دروس پذیرفته نشده بدون احتساب درمیانگین در کارنامه دانشجو باقی می ماند  در این صورت چنانچه میانگین کل واحدهای پذیرفته نشده او کمتر از 12 باشد با تصمیم شورای آموزشی دانشگاه جمعا" به عنوان یک نیمسال مشروطی برای دانشجو در رشته جدید منظور می شود .

تبصره 2: در صورتیکه تعداد واحدهای دروس پذیرفته نشده دانشجو، در حدی باشد که امکان گذراندن واحدهای مورد نیاز رشته جدید را در طول مدت مجاز تحصیل از وی سلب کند،  با تقاضای تغییر رشته او موافقت نمی شود.

ماده63) متقاضی تغییر رشته باید در خواست خود را همراه با مدارک لازم حداقل 6 هفته پیش از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه محل تحصیل خود تسلیم نماید.

ماده64) چنانچه دانشجو از مقطع کارشناسی پیوسته به مقطع کاردانی تغییر رشته دهد، حداکثر مدت مجاز تحصیل بر مبنای دوره کاردانی محاسبه و به ازای هر 20 واحد پذیرفته شده از دانشجو حداکثر یک نیمسال از مدت مجاز تحصیل وی کاسته می شود .

تغییر رشته اضطراری

ماده 65) چنانچه دانشجو در دوران تحصیل دچار بیماری یا سانحه ای گردد که به تشخیص شورای پزشکی دانشگاه و تائید شورای آموزشی دانشگاه توانایی ادامه تحصیل در آن رشته و یا امکان بهره گیری از کارایی حاصل از آن را طبق جدول نقص عضو از دست بدهد، اجازه ادامه تحصیل در آن رشته را ندارد و می تواند با رعایت سایر مقررات به رشته دیگری که از لحاظ نمره آزمون ورودی نزدیکترن نمره را دارد تغییر رشته دهد . در این حال دانشجو از رعایت شرایط موضوع ماده 58 باستثنای بند 1 معاف خواهد بود.

تبصره: در مواردی که دانشجو در طول دوره تحصیل دچار اختلالات روانی و رفتاری یا بیماری جسمی ونقص عضو موثر گردد به نحوی که توانایی ادامه تحصیل در هیچ یک از رشته های گروه آزمایشی مربوطه را نداشته باشد، می تواند با نظر شورای پزشکی دانشگاه و تائید شورای آموزشی دانشگاه به رشته ای در گروه آزمایشی دیگر که از لحاظ نمره آزمون ورودی نزدیکترین نمره را دارد، پس از کسب موافقت دانشگاه مقصد تغییر رشته دهد.

فصل یازدهم : پذیرش واحدهای درسی

ماده66) معادل سازی و پذیرش دروسی که دانشجو قبلا" در دانشگاه ها یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده است با رعایت شرایطی به شرح زیر مجاز است:

1-66 دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت در آزمون ورودی رشته جدید باشد.

2-66 دانشگاه قبلی و مدارک تحصیلی آن مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت علوم تحقیقات  و فناوری باشد.

3-66 تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.

4-66 محتوای آموزشی دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی حداقل 80% اشتراک محتوایی داشته و نمره هر یک از دروس از 12 کمتر نباشد.

تبصره1: معادل سازی دروس تخصصی در مقاطع هم سطح یا از مقاطع بالاتر به پایین تر امکان پذیر است.

تبصره2: معادل سازی و پذیرفتن دروس توسط گروه های آموزشی ذیربط در دانشگاه پذیرنده انجام می شود.

تبصره3: نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال محسوب نمی شود ولی در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب خواهد شد.

تبصره4: به ازاء هر 20 واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو، یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی کاسته می شود.

فصل دوازدهم: فراغت از تحصیل

ماده67) میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل باید حداقل 12 باشد تا در رشته تحصیلی خود حسب مورد مدرک کاردانی، کارشناسی پیوسته و یا کارشناسی ناپیوسته دریافت کند. در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو از 12 کمتر باشد چنانچه از نظر طول مدت تحصیل مانعی نداشته باشد می تواند حداکثر تا 20 واحد درسی از درس هایی را که با نمره کمتر از 12 قبول شده است در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در یک نیمسال تحصیلی و در دوره کارشناسی پیوسته، در 2 نیمسال تحصیلی مجددا" انتخاب و آن دروس را تکرار کند تا میانگین کل خود را جبران نماید. در این صورت نمرات دروس را تکراری علاوه بر نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب می شود.

تبصره1: در صورتیکه دانشجو مطابق مفاد ماده 67 دروس تکراری را اخذ نماید و در امتحان آن دروس مردود شود، چنانچه پس از احتساب کلیه نمرات قبولی، ردی و تکراری میانگین کل وی به 12 رسیده باشد، قبولی قبلی او در آن درس ملاک عمل است و دانشجو می تواند فارغ التحصیل شود.در صورتیکه میانگین کل وی به 12 نرسیده باشد، چنانچه دانشجوی مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته باشد از تحصیل محروم و اخراج می شود و در صورتیکه دانشجوی مقطع کارشناسی پیوسته باشد. دانشجو در آن درس مردود است و علیرغم اینکه قبلا" در آن درس نمره قبولی کسب نموده بایستی مجددا" آن درس را با رعایت مفاد 67 تکرار نماید.

تبصره2: دانشجویی که نتواند یا نخواهد از مقررات مذکور در این ماده استفاده کند یا علیرغم استفاده از ان نتواند کمبود میانگین کل نمرات خود را جبران نماید در صورتیکه مقطع تحصیلی او کاردانی یا کارشناسی ناپیوسته باشد ازتحصیل محروم و اخراج می شود و در صورتیکه در مقطع کارشناسی پیوسته باشد بر اساس ماده 31 و تبصره های آن اقدام می گردد.

ماده68) دانشجویی که کلیه واحدهای درسی یکی از مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات این آیین نامه با موافقت گذرانده باشد فارغ التحصیل آن دوره شناخته می شود.

تبصره1: تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو روزی است که آخرین نمره درسی وی توسط استاد به اداره آموزش دانشگاه تحویل می شود.

تبصره2: با توجه به تبصره1 و رعایت  دقیق مفاد ماده 25 ضرورت دارد هر دانشگاه در هر نیمسال، زمان خاصی را برای اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان تعیین و مقدمات آن را فراهم سازد.

تبصره3: قید کلمه شبانه در مدارک فراغت از تحصیل دانش آموختگان دوره های شبانه الزامی است.

ماده69) این آیین نامه را در 12 فصل و 69 ماده و 81 تبصره در بیست و ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخه 23/3/83 مصوب گردید و برای آن دسته از دانشجویانی که از سال تحصیلی 84-83 وارد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می شوند لازم الاجرا است و از این تاریخ به بعد تمام آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستور العمل های مغایر با آن برای این گروه از دانشجویان لغو می شود.