فرآیند ثبت و تصویب پروپوزال طرحهای تحقیقاتی

فرآیند ثبت و تصویب پروپوزال طرحهای تحقیقاتی(پایان نامه-غیرپایان نامه) :

 

الف) ثبت پروپوزال:

1-ورود  به سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی دانشگاه(پژوهان)با استفاده از نام کاربری و رمز عبور. این سامانه در پورتال دانشگاه قابل دسترس می باشد.

" برای دسترسی به سامانه پژوهان، از مرورگر Mozilla  یا  Google chrome استفاده شود"

2- انتخاب گزینه "طرح/پروژه جدید"

3- انتخاب یکی از مراکز تصویب کننده پروپوزال ازسمت راست صفحه (یکی از گروههای آموزشی دانشکده مورد نظر، یا یکی از مراکز تحقیقاتی، یا یکی از واحدهای HSR و یا یکی از کمیته های تحقیقات دانشجویی)

4- وارد کردن اطلاعات پروپوزال و ذخیره کردن آن

5- انتخاب گزینه "ارسال به مدیر گروه"

 

ب) بررسی و تصویب پروپوزال:

1-انجام مراحل بررسی و تصویب پروپوزال توسط مرکز مربوطه

2-ارسال پروپوزال تصویب شده به حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

3- تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه

4-بررسی در کمیته بودجه

5-تصویب در کمیته اخلاق دانشگاه(طرحهای تحقیقاتی کارآزمایی بالینی، لازم است پس از تائید کمیته اخلاق

6-انعقاد قرارداد طرح تحقیقاتی مصوب

 

 


فرایندها

محتوای مرتبط