چارت سازمانی

چارت دانشکده پیراپزشکی

 

علیرضا نخعی
ریاست دانشکده

محمد بکائیان
معاونت آموزشی

رضا حکیمی مدیر گروه کتابداری و اطلاعات سلامت

یوسف مهدی پور مدیر گروه فناوری اطلاعات و سلامت

سروش دبیری مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

اسدا.. کیخایی مدیرگروه هوشبری

زینب یزدی ستوده مدیر گروه رادیولوژی

نسرین حسابی رئیس اداره آموزش

فاطمه وزیری مهر کارشناس EDO

فاطمه رضایی کمک کارشناس

مریم کیخا اریا کارشناس آموزش

شهین نخعی زاده کارشناس آموزش

نازنین احسانی کارشناس آموزش

اکرم حسینی کارشناس آموزش

رامین سراوانی
معاونت تحقیقات و فناوری

ماریا میرزاده
مسئول IT

معاون اداری مالی

طوبی راشکی
کارگزینی

عالیه نایب زاده
عامل اداره امور مالی

محسن نگینی بایگانی مالی

ریحانه رجایی
حسابدار

سحر سنچولی حسابدار

کارشناس آمار

کارشناس امور رفاه کارکنان

کارشناس امور فرهنگی

آموزش ضمن خدمت کارکنان

حمید خاکسفیدی
رئیس اداره امور عمومی

محمد منوچهریان مسئول خدمات


محتوای مرتبط