فرم پیشنهاد ترفیع پایه (جدید)

(جدید) فرم پیشنهاد ترفیع پایه اعضاء هیات علمی (جدید)

 

 

(جدید) فرم پیشنهاد ترفیع پایه اعضاء هیات علمی (جدید)


 

       کلیه دانشکده ها


با سلام و احترام


       بدینوسیله به پیوست فایل ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی حضورتان ارسال می گردد. لازم به ذکر است جلسه ترفیع سالانه اعضای هیات علمی در هر سه ماه یکبار به صورت فصلی(نیمه دوم خرداد، نیمه دوم شهریورماه و نیمه دوم آذر و نیمه دوم بهمن ماه) برگزار می گردد . از تاریخ 1/1/95 کلیه ی اعضای هیات علمی درخواست ترفیع پایه سالیانه استحقاقی را در فرم های جدید بصورت تایپ شده تکمیل نموده و به همراه مستندات در مهلت مقرر به مدیر گروه مربوطه تحویل نمایند.

 


 

 

 

 

   دانلود : فرم_ثبت_مشخصات_مقاله_25908-1.doc           حجم فایل 68 KB
   دانلود : pms.zaums.ac.ir.tarfie.doc           حجم فایل 233 KB
   دانلود : www.pms.zaums.ac.ir.form.doc           حجم فایل 272 KB

محتوای مرتبط