فرم های ارتقا پژوهشی اعضا هیات علمی

 

 

 

فرم های ارتقا پژوهشی اعضا هیات علمی

همکار محترم

با عنایت به اینکه امتیازات پژوهشی جهت ارتقاء سالانه نیاز به محاسبه دقیق داشته و در پرونده پژوهشی اعضای هیأت علمی بایگانی می شود، خواهشمند است فرم های ذیل را بصورت الکترونیکی تکمیل و پرینت آن را به همراه مستندات به کارگزینی دانشکده پیراپزشکی تحویل نمایید.

بدیهی است فرم های دست نویس و ناقص عودت داده خواهد شد. پیشاپیش ازهمکاری شما قدردانی می شود.

   دانلود : فرم_ثبت_کتاب.doc           حجم فایل 34 KB
   دانلود : فرم_ثبت_مقاله_در_کنگره.doc           حجم فایل 70 KB

محتوای مرتبط