فرزانه بلوچ زهی شه بخش

کارشناس گروه فناوری اطلاعات سلامت

نام ونام خانوادگی: فرزانه بلوچ زهی شه بخش

کارشناس مدارک پزشکی

آدرس : زاهدان - میدان دکتر حسابی - بلوار جنت- پردیس دانشگاه علوم پزشکی

تلفن: 3425717-0541

پست الکترونیک :

Farzaneh664@gmail.com


   دانلود : CV_22081.pdf           حجم فایل 201 KB

محتوای مرتبط