طیبه نوری

عضوهیات علمی گروه فناوری اطلاعات سلامت

عضوهیئت علمی گروه فناوری اطلاعات سلامت

نام ونام خانوادگی : طیبه نوری

کارشناس ارشد مدارک پزشکی

 آدرس : زاهدان - میدان دکتر حسابی - بلوار جنت- پردیس دانشگاه علوم پزشکی

 تلفن : 3435717-0541

 پست الکترونیک:

tayebeh.noori@yahoo.com

 

   دانلود : Tayebeh_noori_cv_21786.pdf           حجم فایل 85 KB

محتوای مرتبط