جهانپور علیپور
عضوهیئت علمی فناوری اطلاعات سلامت

نام ونام خانوادگی : جهان پور علیپور

دانشجوی دکتری مدیریت اطلاعات سلامت

آدرس : زاهدان - میدان دکتر حسابی - بلوار جنت- پردیس دانشگاه علوم پزشکی

تلفن: 3435717-0541

پست الکترونیک :

Jahanpour.alipour@gmail.com

Jahanpour.alipour@yahoo.com


   دانلود : pms.alipour.pdf           حجم فایل 215 KB