لیلا عرفان نیا

عضوهیات علمی گروه فناوری اطلاعات سلامت

 

 عضوهیئت علمی گروه فناوری اطلاعات سلامت

 نام ونام خانوادگی: لیلا عرفان نیا

 کارشناس ارشد مدارک پزشکی

 آدرس : زاهدان - میدان دکتر حسابی - بلوار جنت- پردیس دانشگاه علوم پزشکی

تلفن : 3435717-0541

 پست الکترونیک :

Leila.erfannia@gmail.co

   دانلود : Leila_Erfannia_CV_21783.pdf           حجم فایل 84 KB

محتوای مرتبط