علی علی آبادی

عضوهیات علمی گروه فناوری اطلاعات سلامت

عضوهیئت علمی گروه فناوری اطلاعات سلامت

نام ونام خانوادگی:علی علی آبادی

کارشناس ارشد مدارک پزشکی

آدرس : زاهدان - میدان دکتر حسابی - بلوار جنت- پردیس دانشگاه علوم پزشکی

تلفن : 3435717-0541


پست الکترونیک: aliabadi.a@gmail.com آدرس سایت دانشکده پیراپزشکی http://pms.zaums.ac.ir


 


   دانلود : Ali_ALIABADI_CV_21782.pdf           حجم فایل 159 KB

محتوای مرتبط