مدیرگروه هوشبری

 

مدیر گروه هوشبری

نام و نام خانوادگی : غلامحسین سرگزی

مدرک تحصیلی : فوق لیسان بیهوشی

رتبه علمی : مربی

نوع استخدامی : عضو هیئت علمی رسمی

آدرس : زاهدان - میدان دکتر حسابی - بلوار جنت- پردیس دانشگاه علوم پزشکی

پست الکترونیک : ghsargazi@yahoo.com