مدیرگروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

مدیر گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
نام ونام خانوادگی: رضا حکیمی
 آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
 تاریخ تولد: 1341
 رتبه علمی: مربی
 گروه آموزشی : مدیر گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 محل کار: دانشکده پیراپزشکی  
تلفن  : 3425736  
 پست الکترونیک:  hakimirz@yahoo.com

   دانلود : رضا_حکيمي.pdf           حجم فایل 58 KB