مدیرگروه فن آوری اطلاعات سلامت

یوسف مهدی پور مدیر گروه فن آوری اطلاعات سلامت

مدیر گروه فن آوری اطلاعات سلامت

نام و نام خانوادگی : یوسف مهدی پور

مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت آموزشی(انفورماتیک)

رتبه علمی : استادیار

نوع استخدامی : عضو هیئت علمی رسمی

آدرس : زاهدان - میدان دکتر حسابی - بلوار جنت- پردیس دانشگاه علوم پزشکی

فاکس: 3414567-0541

تلفن: 3414550-0541

تلفن همراه : 09153409985

پست الکترونیک :

YAS532004@yahoo.com

YAS532004@Gmail.com


 آدرس سایت دانشکده پیراپزشکی http://pms.zaums.ac.ir

   دانلود : Yousef_Mehdipour_English_CV_Sep_2016.pdf           حجم فایل 602 KB