اولویتهای پژوهشی

اولویتهای پژوهشی گروه فناوری و اطلاعات و سلامت  دانشکده پیراپزشکی

 • 1. ارزیابی کیفیت سیستم های اطلاعات بیمارستانی
 • 2. ارزیابی کارایی سیستم های اطلاعات بیمارستانی
 • 3. نقش سیستم های اطلاعات بیمارستانی در رضایت بیماران
 • 4. نقش سیستم های اطلاعات بیمارستانی در بهبود کیفیت خدمات
 • 5. نقش سیستم های اطلاعات بیمارستانی در در کاهش زمان انتظار بیماران
 • 6. ارزیابی آمادگی بیمارستانهی دانشگاه علوم پزشکی برای پیاده سازی EHR
 • 7. ارزیابی آمادگی مطب های پزشکان برای پیاده سازی CPR
 • 8. ارزیابیسیستم های اطلاعات بیمارستانی بر اساس استانداردهای بین المللی
 • 9. بررسی میزان آمادگی بیمارستانهای علوم پزشکی در خدمات رسانی پزشک از راه دور
 • 10. بررسی میزان رضایت کاربران نسبت به کیفیت سیستم اطلاعات بیمارستانی در بیمارستانهای آموزشی
 • 11. ارزیابی آمادگی نیروی انسانی بیمارستانهای علوم پزشکی برای پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت
 • 12. بررسی نقش تله مدیسن در بهبود ارتباطات در مراقبت بهداشتی

 

 

اولویتهای پژوهشی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 • 1. بررسی رفتارهای اطلاع یابی کاربران از پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه مرکزی
 • 2. برری میزان صحت استنادها در پایان نامه های دانشجویی
 • 3. بررسی میزلن آشناییدانشجویان با پایگاه های اطلاعاتی فارسی و لاتین موجود در صفحه خانگی دانشگاه
 • 4. بررسی میزان استفاده از منابع لاتین سفارش شده توسط گروه های آموزشی دانشگاه

 

 

اولویتهای پژوهشی گروه علوم آزمایشگاهی

 1. عفونت های بومی منطقه ( از قبیل: سل، سیاه زخم، وبا ، حصبه، و عفونت های ادراری تناسلی )
 2. اثرات ضد میکروبی عصاره های گیاهی
 3. تالاسمی ، کم خونی فقر آهن و بیماری های هموگلوبینوپاتی
 4. عوامل عفونی دخیل در بیماران خاص و پیوند ها

 

اولویتهای پژوهشی گروه   هوشبری

 1. بررسی عوارض بیهوشی در واحد مراقبت های پس از بیهوشی PACU و تعیین ارتباط آن با نوع عمل جراحی و بیهوشی
 2. بررسی میزان آگاهی و نگرش تیم CPR بیمارستانهای تابعه دانشگاه نسبت به دانش CPR
 3. بررسی میزان آگاهی و نگرش بیماران نسبت به بیماریهای قلبی و فشار خون و خطرات همراه با بیهوشی در بیماران کاندید اعمال جراحی
 4. بررسی عوامل خطر در حین بیهوشی
 5. بررسی مشکلات دانشجویان بیهوشی
 6. بررسی عوامل مرتبط با موفقیت CPR ها در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 7. بررسی علل و عوامل موثر در کاهش انگیزه پژوهشی در اساتید

محتوای مرتبط