آئین نامه آموزشی

آیین نامه آموزشی دانشکده پیراپزشکی,pms.zaums.ac.ir

آیین نامه آموزشی دانشکده پیراپزشکی

(تجدیدنظر شده در 23/3/83)

و اعمال نظرات واحدهای دانشگاهی در مهر87

قابل اجرا از نیمسال اول و دوم 1387 

حوزه معاونت آموزشی

دوره های « کارشناسی پیوسته(روزانه)، کارشناسی ناپیوسته (روزانه و شبانه)»

 

 آدرس سایت دانشکده پیراپزشکی http://pms.zaums.ac.ir


   دانلود : تغییر_رشته_توام_با_انتقال.doc           حجم فایل 36 KB
   دانلود : مرخصی_تحصیلی_و_انصراف_از_تحصیل.doc           حجم فایل 52 KB
   دانلود : غیبت_در_امتحان.doc           حجم فایل 41 KB
   دانلود : شرایط_ورودو_نام_نویسی.doc           حجم فایل 44 KB

محتوای مرتبط