ریاست دانشکده پیراپزشکی

ریاست دانشکده پیراپزشکیدکتر نخعی نام و نام خانوادگی : علیرضا نخعی
مدرک تحصیلی : دکتری بیوشیمی بالینی
رتبه علمی : استاد

آدرس : زاهدان – میدان دکتر حسابی – بلوار جنت- پردیس دانشگاه علوم پزشکی

فاکس- تلفن :33295712-054

Email : alireza_nakhaee@yahoo.com

شرح وظایف ریاست دانشکده

  1-  نظارت بر امور آموزشي ، پژوهشي ، فرهنگي و اداري مالي دانشكده و برطرف كردن مشكلات وموانع موجود در هرحوزه به منظور همواركردن مسيرعلمي فرهنگي دانشجويان و گام برداشتن درجهت ارتقاء دانشكده درهمه امور

2- مديريت دقيق بر طراحي و اجراي برنامه استراتژيك يك ساله ، پنج ساله و ده ساله دانشكده

3- ارتباط با مسئولين محترم دانشگاه از طريق شركت درشوراهاي مختلف جهت پيگيري امور مربوط به دانشكده

4- تلاش درجهت ارتقاء علمي و عملي اعضاي هيئت علمي ، كاركنان و دانشجويان


 آدرس سایت دانشکده پیراپزشکی :  http://pms.zaums.ac.ir

   دانلود : رزومه_دکتر_علیرضا_نخعی.doc           حجم فایل 2178 KB