• برگزاری بیستمین کنگره طب فیزیکی توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران از تاریخ 11 لغایت 13 اسفند 95 در تهران

  برگزاری بیستمین کنگره طب فیزیکی توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران از تاریخ 11 لغایت 13 اسفند 95 در تهران

  برگزاری بیستمین کنگره طب فیزیکی توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران از تاریخ 11 لغایت 13 اسفند 95 در تهران

  بیشتر

 • قابل توجه کلیه دانشجویان محترم دانشکده پیراپزشکی

  قابل توجه کلیه دانشجویان محترم دانشکده پیراپزشکی

  12-10 10-8 تاریخ روز تاریخ تمدن وفرهنگ اسلام وایران،مدیریت اطلاعات سلامت 1وساختمان داده ها تفسیر موضوعی قرآن 23/10/95 پنجشنبه

  بیشتر

 • اطلاعیه مهم

  اطلاعیه مهم

  اطلاعیه مهم

  بیشتر

 • جشنواره شهید مطهری

  جشنواره شهید مطهری

  جشنواره شهید مطهری

  بیشتر


رویدادهای پیش رو

گوناگونصفحه در دست طراحي مي باشد