1397/10/08
فراخوان گرنت مشترک مؤسسه نیماد با وزارت فدرال آموزش و پژوهش آلمان (BMBF)- دی ماه 97
فراخوان گرنت مشترک مؤسسه نیماد با وزارت فدرال آموزش و پژوهش آلمان (BMBF)- دی ماه 97
فراخوان گرنت مشترک مؤسسه نیماد با وزارت فدرال آموزش و پژوهش آلمان (BMBF)- دی ماه 97
1397/09/27
فراخوان کشوری تهیه کتب مرجع در خصوص سلامت محیط زیست و حفظ اکوسیستم های آبی
فراخوان کشوری تهیه کتب مرجع در خصوص سلامت محیط زیست و حفظ اکوسیستم های آبی
1397/09/27
اعلام فراخوان جذب
اعلام فراخوان جذب
1397/09/25
تمدید مهلت بررسی و ویرایش در سامانه نقل و انتقال جهت نیمسال دوم 98-97
تمدید مهلت بررسی و ویرایش در سامانه نقل و انتقال جهت نیمسال دوم 98-97
1397/09/25
سرمایه گذاری و بهبود وضعیت شرکت های دانش بنیان در مناطق ویژه اقتصادی**
سرمایه گذاری و بهبود وضعیت شرکت های دانش بنیان در مناطق ویژه اقتصادی**
1397/09/25
اطلاع رسانی کارگاههای سال 97
اطلاع رسانی کارگاههای سال 97
1397/09/20
اطلاعیه هیات ورزش های پهلوانی وزورخانه ای
اطلاعیه هیات ورزش های پهلوانی وزورخانه ای