1397/07/22
تاسیس شرکت توسط اعضا هیئت علمی
تاسیس شرکت توسط اعضا هیئت علمی
تاسیس شرکت توسط اعضا هیئت علمی
1397/07/22
جلب همکاری محققان ایرانی غیر مقیم
جلب همکاری محققان ایرانی غیر مقیم
1397/07/21
دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی در 3لغایت 6 دی ماه
دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی در 3لغایت 6 دی ماه
1397/07/21
اعلام برنامه های "پویش ملی پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان"
اعلام برنامه های "پویش ملی پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان"
1397/07/21
همایش طب سالمندی
همایش طب سالمندی
1397/07/21
فراخوان طرح های پژوهشی
فراخوان طرح های پژوهشی
1397/07/15
برگزاری دومین همایش بین المللی ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت 20 الی 22 آذرماه 1397
برگزاری دومین همایش بین المللی ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت 20 الی 22 آذرماه 1397