1398/11/23
به پیوست پوستر سمینار توانبخشی
به پیوست پوستر سمینار توانبخشی
به پیوست پوستر سمینار توانبخشی
1398/11/23
در خصوص نمایشگاه استانی
در خصوص نمایشگاه استانی
1398/11/23
اخبار مراقبت بیماریهای واگیر مهر،آبان و آذر 1398. معاونت های و مراکز تحقیقاتی دانشگاه
اخبار مراقبت بیماریهای واگیر مهر،آبان و آذر 1398. معاونت های و مراکز تحقیقاتی دانشگاه
1398/11/12
اعلام آمادگی آزمایشگاه پسماند دانشکده بهداشت جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی
اعلام آمادگی آزمایشگاه پسماند دانشکده بهداشت جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی
1398/11/12
بیانیه مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD)
بیانیه مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD)
1398/11/12
دوازدهمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه و پنجمین کنگره مداخلات پیچیده قلبی از تاریخ 20 لغایت 22 فروردین ماه سال 1399 در شیراز
دوازدهمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه و پنجمین کنگره مداخلات پیچیده قلبی از تاریخ 20 لغایت 22 فروردین ماه سال 1399 در شیراز
1398/11/12
در خصوص لزوم رعایت الگوی نامه های ارسالی جهت معرفی دانشجویان متقاضی اجرای پایان نامه های دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
در خصوص لزوم رعایت الگوی نامه های ارسالی جهت معرفی دانشجویان متقاضی اجرای پایان نامه های دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان