1400/03/18
برگزاری وبینار
برگزاری وبینار
برگزاری وبینار
1400/03/18
ارسال نسخه فارسی تکاپو در بنا نهادن آینده ای عادلانه تر در راستای دستیابی به عدالت در سلامت در منطقه مدیترانه شرقی جهت بهره برداری
ارسال نسخه فارسی تکاپو در بنا نهادن آینده ای عادلانه تر در راستای دستیابی به عدالت در سلامت در منطقه مدیترانه شرقی جهت بهره برداری
1400/03/18
به پیوست تکمیل نظرسنجی سازمان جهانی بهداشت برای ارزیابی ایمنی دارویی درمان های رایج کووید-19
به پیوست تکمیل نظرسنجی سازمان جهانی بهداشت برای ارزیابی ایمنی دارویی درمان های رایج کووید-19
1400/03/12
دعوت به شرکت در سمپوزیوم بین المللی جنبه های روانشناختی کووید 19 مورخه 1400/3/6
دعوت به شرکت در سمپوزیوم بین المللی جنبه های روانشناختی کووید 19 مورخه 1400/3/6
1400/03/12
ابلاغ دستورالعمل همایشهای مجازی سراسر کشور کلیه مراکز
ابلاغ دستورالعمل همایشهای مجازی سراسر کشور کلیه مراکز
1400/03/04
در مورد امکان ثبت نام اساتید و پژوهشگران علاقه مند به همکاری با محیط زیست در سامانه جامع محیط زیست کشور
در مورد امکان ثبت نام اساتید و پژوهشگران علاقه مند به همکاری با محیط زیست در سامانه جامع محیط زیست کشور
1400/03/01
متقاضیان دکترای تخصصی پژوهشی
متقاضیان دکترای تخصصی پژوهشی